AI Transformation aktualne trendy i ich potencjalny wpływ na rynek