Kodeks Postępowania w celu zwalczania dezinformacji w Internecie

17 lipca, powołana przez Komisję Europejską grupa robocza składająca się z platform internetowych, wiodących sieci społecznościowych, reklamodawców i innych podmiotów branży reklamowej (w tym EASA oraz IAB Europe), przedstawiła projekt Kodeksu Postępowania w celu zwalczania dezinformacji (fake news) w Internecie.

Czytaj więcej

Zmiany w Radzie Reklamy

Walne Zgromadzenie Członków Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy wybrało nowy Zarząd organizacji oraz powołało dwóch nowych arbitrów Komisji Etyki Reklamy.

Czytaj więcej

Rada Reklamy na Kongresie „Prawo dla odpowiedzialności”

W czwartek 21 czerwca, Zbigniew Gajewski – dyrektor generalny Rady Reklamy – weźmie udział w dyskusji nt. wpływu społecznej odpowiedzialności na wizerunek marki i wybory konsumentów. Panel dyskusyjny odbędzie się w ramach kongresu „Prawo dla odpowiedzialności”, organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland.

Czytaj więcej

Rada Reklamy patronem honorowym Forum IAB 2018

Czego chcą współcześni konsumenci? Co ma big data do emocji? Jak zintegrować narzędzia i wykorzystać technologię, by służyła budowaniu zaufania i prawdziwych relacji? O automatyzacji, sztucznej inteligencji, ale przede wszystkim o powrocie do wartości, których poszukuje współczesny konsument, opowie blisko 130 ekspertów podczas 90 prelekcji tegorocznego Forum IAB. Patronem honorowym tej najważniejszej konferencji branży marketingowej został Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy.

Czytaj więcej

Kto bierze odpowiedzialność za reklamę? – REKLAMA [NIE]ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE – konferencja szkoleniowa

19 marca w Warszawie Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy organizuje konferencję „REKLAMA [NIE]ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE”. Nawiąże ona do „Apelu do twórców i osób wpływających na kształt reklamy” z sierpnia ubiegłego roku i podejmie temat wykorzystania w komunikacji marketingowej symboli patriotycznych. Zaprezentowane zostaną także inne pułapki w reklamie, w tym najczęściej skarżone przekazy reklamowe oraz normy prawne regulujące reklamę versus Kodeks Etyki Reklamy.

Czytaj więcej

Schemat procesu rozpatrywania skarg wg Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dn. 19.01.2018

Nowa procedura zakłada, że po wpłynięciu skargi konsumenta lub przedsiębiorcy Biuro Rady Reklamy pyta skarżoną firmę, czy zgadza się na udział w postępowaniu. Zgoda oznacza, że firma korzysta z przywilejów procedury przewidzianej dla Sygnatariuszy (mimo że nie jest formalnym Sygnatariuszem). Te przywileje to przede wszystkim prawo udziału przedstawiciela firmy w postępowaniu oraz możliwość odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego KER do Prezydium KER. Z przywilejami wiąże się oczywiście obowiązek zastosowania się do treści uchwały i wynikających z niej zaleceń.

Czytaj więcej

Ważne zmiany w sposobie rozpatrywania skarg do Komisji Etyki Reklamy

Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy uchwaliło istotne zmiany w sposobie rozpatrywania skarg wpływających do Komisji Etyki Reklamy. Podmioty, które  dotychczas nie wyrażały zgody na poddawanie się procedurze weryfikowania zgodności ich reklam z zapisami Kodeksu Etyki Reklamy, będą nadal oceniane, ale w oparciu o inne normy.

Czytaj więcej

Pierwsze spotkanie grupy roboczej Forum Samoregulacji

5 grudnia br. w Warszawie, odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej Forum Samoregulacji. Blisko miesiąc wcześniej, z inicjatywy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy powołane zostało Forum Samoregulacji, którego celem jest budowanie wspólnych standardów samoregulacji w obszarze reklamy i komunikacji. Udział w pracach Forum poprzez podpisanie Listu Intencyjnego zadeklarowało kilkadziesiąt największych organizacji branżowych, których członkowie stanowią ponad 70% rynku reklamowego w Polsce.

Czytaj więcej

Coraz wyższe standardy polskiej reklamy

W 2016 r. Komisja Etyki Reklamy rozpatrzyła 169 spraw. Najwięcej z nich dotyczyło odpowiedzialności społecznej, dyskryminacji i wprowadzania w błąd. Widoczny jest wyraźny, utrzymujący się od trzech lat, trend spadkowy dotyczący liczby podjętych przez KER spraw. Jest to spowodowane wprowadzoną samoregulacją w obszarze reklam żywności skierowanej do dzieci oraz stałą edukacją rynku. Na dalszą poprawę sytuacji z pewnością wpłyną również działania zainicjowanego w listopadzie Forum Samoregulacji.

Czytaj więcej

Biznes tworzy wspólne standardy samoregulacji w komunikacji

 

W Warszawie odbyło się Forum Samoregulacji – spotkanie przedstawicieli kilkudziesięciu organizacji branżowych reprezentujących największe sektory polskiej gospodarki, którzy podjęli pracę nad wspólnymi standardami etycznymi w komunikacji marketingowej i public relations. Dzięki nim konsumenci, a zwłaszcza dzieci i młodzież, będą jeszcze lepiej chronieni przed niewłaściwymi treściami w reklamie i innych działaniach marketingowych. W Forum uczestniczyli także przedstawiciele regulatorów rynku.

Czytaj więcej

25 lat europejskiej samoregulacji w reklamie

 

W październiku dwudziestą piątą rocznicę powstania obchodzić będzie europejska organizacja samoregulacyjna, zajmującej się promocją wysokich standardów w reklamie – European Advertising Standards Alliance (EASA). Z kolei polski system samoregulacji w obszarze komunikacji marketingowej ma już ponad dziesięć lat i może pochwalić się coraz większą skutecznością, co potwierdza analiza działalności Komisji Etyki Reklamy w 2016 r.

Czytaj więcej

APEL do twórców i osób wpływających na kształt reklamy

Rada Reklamy zwraca się z apelem do twórców i osób wpływających na kształt reklamy, aby decydując się na wykorzystywanie symboliki narodowej i konotacji historycznych, posługiwały się nimi stosując zasady określone w Kodeksie Etyki Reklamy, czyli zgodnie z dobrymi obyczajami i w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Czytaj więcej

1 2 3
Komunikat

W związku z zagrożeniem epidemicznym ogłoszonym przez rząd RP z dniem 16 marca 2020 r. Biuro Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy podjęło decyzję, że wyłącznym kanałem komunikacji ze skarżącymi i skarżonymi jest kontakt on-line i telefoniczny.

Zapytania i zawiadomienia przesyłamy on-line.

Prosimy o składanie skarg oraz przesyłanie odpowiedzi na zapytania i zawiadomienia wyłącznie on-line na adresy wskazane w korespondencji oraz na stronie www.radareklamy.pl.

Posiedzenia Komisji Etyki Reklamy odbywają się zdalnie. Strony skarżone mogą brać udział w posiedzeniach zdalnie.

Decyzja obowiązuje do 30 kwietnia 2020 r. Termin jej obowiązywania może zostać przedłużony.