Aleksandra Przeździecka członkinią zarządu Rady Reklamy