Studentka Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim. Kształci się w obszarze pomocy społeczno- wychowawczej dziecku i rodzinie. W latach 2018- 2019 pracowała jako wolontariuszka w przedszkolu prowadząc zajęcia artystyczne. W 2022 r. odbywała praktykę pedagogiczną w domu dziecka, gdzie pomagała w opiece nad dziećmi. Pracowała także jako korepetytorka z języka polskiego przygotowując młodzież do egzaminu maturalnego oraz ósmoklasisty. Od 2023 r. pracuje w Radzie Reklamy na stanowisku asystentki Biura Rady Reklamy. Jej hobby jest żeglarstwo. Czas wolny poświęca na staże zawodowe na obozach i koloniach jako wychowawczyni oraz instruktorka dzieci i młodzieży.