Beata Rożek, od października 2018 roku Dyrektor ds. Korporacyjnych w Mars Polska, odpowiedzialna za segment Mars Wrigley. Absolwentka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Posiada ponad 15 lat doświadczenia zawodowego w zakresie spraw korporacyjnych, komunikacji wewnętrznej, komunikacji zewnętrznej, relacji z interesariuszami oraz w zrównoważonym rozwoju, które zdobyła pracując w firmach z branży handlu detalicznego oraz FMCG, takich jak Philip Morris, Tesco, Żywiec Zdrój (Grupa Danone) oraz Ahold.
Była częścią zespołu, który opracował i zrealizował strategię zaangażowania pracowników oraz komunikacji podczas połączenia Aholda z Carrefourem. Stojąc na czele zespołu ds. odpowiedzialności społecznej w Tesco, była odpowiedzialna za stworzenie strategii CSR Tesco w Polsce i za wdrożenie kluczowych projektów w ramach tej strategii, jak również za opracowanie dla firmy raportu CSR zgodnie ze standardem raportowania GRI.

Stworzyła podwaliny pod fundację korporacyjną firmy Tesco w Polsce i pełniła funkcję pierwszej Prezes Zarządu tej fundacji. Pełniąc rolę Menedżera ds. Korporacyjnych w Philip Morris Polska, Beata współpracowała blisko z różnymi zewnętrznymi interesariuszami, a w tym z władzami lokalnymi i stowarzyszeniami biznesowymi. Kierowała również działem komunikacji wewnętrznej, zapewniając komunikację i zarządzając zaangażowaniem ok. 5000 pracowników w czterech podmiotach prawnych – począwszy od działów produkcji po centra usług wspólnych – w okresie zmian w modelu biznesowym oraz przeformułowywaniu misji firmy.

Jej praca wielokrotnie spotkała się z uznaniem, łącznie z umieszczeniem jej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu na liście „Kobiet odpowiedzialnego biznesu w Polsce”, a prowadzone przez nią projekty z zakresu CSR były nagradzane w konkursie „Stevie Awards”. Beata od 3 lat jest także jurorem w tym konkursie.