Skuteczność samoregulacji służących ochronie dzieci w telewizji i Internecie – broszura informacyjna

18 stycznia 2021 r. na konferencji prasowej Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, we współpracy ze Związkiem Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polską Federacją Producentów Żywności ZP, zostały zaprezentowane wyniki monitoringu w zakresie ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami rozpowszechnianymi w telewizji i w Internecie.

Wszystkie wyniki wykazały bardzo wysoką, przekraczającą 98 %, skuteczność stosowanych samoregulacji. Szczegółowe informacje zostały zawarte w broszurze przygotowanej przez departament monitoringu KRRIT.

Zapraszamy do lektury!