Deklaracja z okazji 30-lecia EASA

Na rzecz proaktywnej i skutecznej samoregulacji w reklamie oraz wzmocnienia społecznie odpowiedzialnej reklamy w Europie

Madryt, 7 października 2022 r.

Z okazji 30-lecia Europejskiego Stowarzyszenia Standardów Reklamowych (EASA) członkowie EASA reprezentujący branżę reklamową, firmy cyfrowe (digital pure play) oraz organizacje zajmujące się samoregulacją w reklamie podpisali w Madrycie deklarację składającą się z pięciu zobowiązań potwierdzających ich wspólne zobowiązania i ustanawiających nowe, w celu utrzymania i rozwoju skutecznej i niezależnej samoregulacji w reklamie na rynkach europejskich, zgodnie z zasadami określonymi w karcie EASA. Aby zapewnić wysoki poziom ochrony konsumentów i uzasadnione zaufanie do reklamy z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron i społeczeństwa, członkowie EASA zdecydowanie popierają samoregulację w reklamie, często w połączeniu z zabezpieczeniami prawnymi. W ceremonii złożenia podpisów uczestniczyli przedstawiciele rządu hiszpańskiego i Komisji Europejskiej, którzy wygłosili przemówienia programowe. Na początku do zebranych zwrócił się Rafael Escudero Alday, Sekretarz Generalny ds. Konsumentów i Gier. Przemówienia programowe wygłosiły María Ángeles Benítez Salas, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Hiszpanii, oraz Ana Gallego Torres, Dyrektor Generalna Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów. Podpisując deklarację, członkowie EASA zobowiązują się do promowania wspólnej samoregulacji w reklamie; promowania samoregulacji w reklamie opartej na technologii; wspierania niezależnej i lokalnej samoregulacji w reklamie; umożliwienia przyjęcia wspólnego europejskiego stanowiska na rzecz samoregulacji; wspierania elastycznej, integracyjnej, skutecznej i sprawnej samoregulacji w reklamie, a także promowania samoregulacji w reklamie opartej na współpracy z regulatorami. Aby zapewnić realizację powyższych zobowiązań, EASA będzie służyć jako forum i platforma do kontaktów, umożliwiając swoim członkom dzielenie się pomysłami, opracowywanie rozwiązań i współpracę z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, organizacjami niebędącymi członkami, społeczeństwem obywatelskim i środowiskiem akademickim. Z ramienia Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, deklarację podpisał Piotr Kwiecień, dyrektor generalny Rady Reklamy