Spotkanie EASA w Stambule

W dniach 24 – 26 kwietnia odbyło się w Stambule spotkanie organizacji zrzeszonych w EASA. Radę Reklamy reprezentował Piotr Kwiecień, dyrektor generalny organizacji. W trakcie trzydniowych spotkań omówione zostały najważniejsze tematy ważne dla rynku reklamy w Europie. Jednym z ważnych wystąpień na spotkaniu, była prezentacja dyrektora generalnego Rady Reklamy związana z rozszerzeniem Kodeksu Etyki Reklamy o nowe zapisy związane z reklamą środowiskową. Jest to pionierska na rynku europejskim inicjatywa samoregulacyjna, która została przyjęta z dużym uznaniem przez pozostałe organizacje EASA. W trakcie spotkania Piotr Kwiecień, Przewodniczący komitetu rozwoju samoregulacji EASA omówił dotychczasowe efekty prac komitetu dotyczące nowych inicjatyw samoregulacyjnych na poszczególnych rynkach europejskich. Spotkania robocze zwieńczyły formalne i mniej formalne spotkania podczas wydanych przez EASA kolacji.