EASA Sztokholm 10-11 października 2019

W dniach 10-11 października 2019 roku w Sztokholmie odbyło się spotkanie organizacji samoregulacyjnych, zrzeszonych w EASA (European Advertising Standards Alliance). Rada Reklamy aktywnie uczestniczy w pracach EASA od wielu lat, wymieniając się doświadczeniami ze swoimi partnerami z innych krajów. W roku 2015 Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy otrzymał nagrodę EASA Best Practice Award, za wprowadzenie unikalnych w skali europejskiej, standardów reklamy żywności skierowanej do dzieci do lat 12.

Naszą organizację na spotkaniu reprezentował Piotr Kwiecień, Dyrektor Generalny Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. W trakcie konferencji Piotr Kwiecień przedstawił prezentację na temat obecnej sytuacji polskiej organizacji, jej członków oraz planów na najbliższą przyszłość. Podzielił się również z uczestnikami konferencji ostatnim sukcesem w sferze samoregulacji, Kartą Ochrony Dzieci w Reklamie, przygotowaną razem z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji.