Ekonomia współpracy i odpowiedzialności

 

 

Firmy społecznie odpowiedzialne powinny akceptować i czynnie wspierać samoregulacje, które poprawiają wizerunek biznesu w oczach konsumentów.

Rada Reklamy była partnerem Tygodnia Odpowiedzialnego Biznesu, który w dniach 22-26 października odbywał się w 5 największych miastach w Polsce. Podczas inauguracyjnej konferencji w stolicy Rada Reklamy zorganizowała panel „Samoregulacja biznesu jako forma odpowiedzialnego dialogu z konsumentami”. Nasze zaproszenie do dyskusji przyjęli: Pani Dorota Karczewska, wiceprezes UOKiK, Pani Agnieszka Kłos, prezes Provident Polska oraz Pan Kamil Pluskwa Dąbrowski, prezes Federacji Konsumentów. Panel prowadził Zbigniew Gajewski, prezes Rady Reklamy.

TOB panel RR 03

Paneliści zgodnie potwierdzili, że samoregulacja biznesu w komunikacji marketingowej, a także w innych obszarach działalności gospodarczej, ma z punktu widzenia konsumentów więcej zalet niż regulacje. Jest szybsza, bardziej elastyczna i tańsza, ale przede bardziej autentyczna, bo przyjęta dobrowolnie i bardziej wiarygodna.

Zgodzili się także, iż nie wszystkie polskie samoregulacje biznesowe spełniają oczekiwania. Ich zdaniem zestawy norm, które podlegają samoregulacji, nie mogą powielać wymogów prawa, a organizacja samoregulacyjna musi stworzyć skuteczny i powszechnie dostępny mechanizm egzekucji tych norm. Jako przykład samoregulacji spełniającej te warunki wskazano Radę Reklamy.

Jednym z wątków podjętych w dyskusji był stosunek firm realizujących strategie odpowiedzialnego biznesu do samoregulacji. W dyskusji pojawił się pogląd, że zbyt wiele takich firm uprawia jazdę na gapę. Odnoszą korzyści z zaangażowania części środowiska, ale same stoją z boku. Uznano, że aktywne wspieranie inicjatyw służących interesom oraz pozytywnemu wizerunkowi biznesu jest jednym z wymogów CSR-owych.

Organizatorem Tygodnia Odpowiedzialnego Biznesu jest od 5 lat firma CSR Info, a zaangażowanie Rady Reklamy w to przedsięwzięcie wsparł Provident.

TOB panel RR Dorota Karczewska