ZŁÓŻ SKARGĘ
Prosimy składać skargi online. Zanim wypełnisz formularz skargi zapoznaj się z:
Co jest potrzebne do rejestracji skargi?
Najczęstsze błędy przy składaniu skargi
Ważne!
Co jest potrzebne do rejestracji skargi?

Wypełniony poprawnie formularz (Twoje dane nie zostaną nikomu udostępnione, potrzebujemy ich wyłącznie do kontaktu z Tobą)

Dane gdzie i kiedy skarżona reklama została wyemitowana

Dokumentacja reklamy i środowiska emisji skarżonej reklamy. Jeśli skarżona reklama była zamieszczona w prasie, na bilboardach, w internecie, do rozpatrzenia Twojej skargi potrzebujemy zdjęć, które dokumentują samą reklamę, czas i miejsce jej emisji oraz środowisko/otoczenie

Dokładny opis treści reklamy. To pomaga nam identyfikować reklamy radiowe i telewizyjne.

Za ściągnięcie reklam radiowych i telewizyjnych jesteśmy odpowiedzialni.

Najczęstsze błędy przy składaniu skargi

Skarga dotyczy reklamy społecznej (takie reklamy nie podlegają rozpatrzeniu KER)

Skarga dotyczy reklamy kampanii politycznej (nie podlegają rozpatrzeniu KER)

Brakuje opisu przedmiotu skargi w oparciu o Kodeks Etyki Reklamy

Skarga sformułowana jest wyłącznie emocjonalnie, zawiera wulgaryzmy

Skarga dotyczy kilku reklam jednocześnie, albo całej kampanii

Brakuje wymaganej dokumentacji skarżonej reklamy (zdjęcia, print screen’y) dokumentującej czas, miejsce i środowisko skarżonej reklamy (dotyczy reklamy marketingu bezpośredniego, reklamy zewnętrznej i internetowej)

Skarga dotyczy wewnętrznych praktyk w firmie/organizacji (takie skargi nie podlegają rozpatrzeniu KER)

Skarga złożona jest z pominięciem standardowego formularza.

Rozpatrzenie skargi konsumenckiej jest bezpłatne. Prosimy o dokładne wypełnienie formularza. Umożliwi nam to szybkie zajęcie się skargą.

Skargi na reklamy internetowe

Jeśli skarga dotyczy reklamy internetowej do jej rozpatrzenia potrzebujemy zdjęć i/lub print screenów, które dokumentują samą reklamę, czas i miejsce jej emisji oraz środowisko/otoczenie. W celu jak najlepszej dokumentacji reklamy internetowej warto przygotować poniższe materiały:

Print screeny reklamy oraz treści strony www lub aplikacji, w której jest emitowana a w przypadku reklamy video sam plik jeśli jest możliwość jego pobrania

Skopiowany adres url strony/artykułu (przykładowo: https://www.google.com/) na którym pojawiła się reklama lub nazwę aplikacji

Print screeny treści strony www lub aplikacji, na którą reklama przekierowuje po jej kliknięciu

Skopiowany adres url strony, na którą reklama przekierowuje po jej kliknięciu

W przypadku reklamy video sam plik, jeśli jest możliwość jego pobrania

Jeśli skarżona jest reklama wideo zamieszczona w internecie, potrzebne są:

Skopiowany adres url strony/artykułu (przykładowo: https://www.google.com/), na którym pojawiła się̨ reklama lub nazwę̨ aplikacji

Print screeny treści strony www lub aplikacji, na którą reklama przekierowuje po jej kliknięciu

Skopiowany adres url strony, na którą reklama przekierowuje po jej kliknięciu

Szczególnie w przypadku internetowej reklamy wideo ważna jest odpowiednia dokumentacja skarżonej reklamy, aby możliwe było ustalenie całości treści przekazu reklamowego, w szczególności zdjęcia, nagrania lub zrzuty ekranu oraz dokładny opis treści.

Rzetelne przedstawienie tego, co skarżysz w danej reklamie, co uważasz za niezgodne z Kodeksem Etyki Reklamy, za niezgodne z ogólnie przyjętymi normami. Pamiętaj, że opis reklamy i przedstawienie przedmiotu skargi to różne kwestie. Przeczytaj Kodeks Etyki Reklamy i napisz, w jaki sposób wg Ciebie skarżona reklama go narusza.

Ważne

Ważne: Prosimy zapoznać się z nowym Regulaminem Rozpatrywania Skarg, Co jest potrzebne do rejestracji skargi oraz Najczęstsze błędy przy składaniu skarg.

Uwaga: Jednorazowo skarżyć można wyłącznie jedną reklamę. Komisja Etyki Reklamy w swych uchwałach i opiniach odnosi się do konkretnego przekazu reklamowego, nigdy do całych kampanii reklamowych.

Dane osobowe: Dane osobowe pozostają do wyłącznej dyspozycji Rady Reklamy i nigdy nie są przekazywane osobom trzecim.

Odwołania od decyzji Komisji Etyki Reklamy

Zgodnie Regulaminem Rozpatrywania Skarg skarżącemu i skarżonemu przysługuje odwołanie do Prezydium KER, w terminie 10 dni od daty wysłania zawiadomienia o decyzji podjętej przez arbitra referenta lub uchwały podjętej przez Komisję Etyki Reklamy.

Celem złożenia skutecznego odwołania należy złożyć pismo opatrzone danymi podmiotu odwołującego się i podmiotu, do którego kierowane jest odwołanie,  z uzasadnieniem odwołania oraz podaniem nowych okoliczności, informacji, danych, opracowań, faktów, które będą stanowiły podstawę rozpatrywania odwołania.

Odwołanie można wysłać drogą mailową lub pocztą pod adresem siedziby Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy z siedzibą przy Ul. Grottgera 9/3, 00-785 w Warszawie, numer KRS 0000253222 w celu komunikacji dotyczącej złożonej przeze mnie skargi i procesu jej rozpatrywania. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Wyrażam zgodę na przesyłanie wszelkiej korespondencji dotyczącej skargi na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres email).


   TelewizyjnaRadiowaPrasowaInternetowaZewnętrznaMarketing BezpośredniInna

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy z siedzibą przy Ul. Grottgera 9/3, 00-785 w Warszawie, numer KRS 0000253222 w celu komunikacji dotyczącej złożonej przeze mnie skargi i procesu jej rozpatrywania. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Wyrażam zgodę na przesyłanie wszelkiej korespondencji dotyczącej skargi na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres email).

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy z siedzibą przy Ul. Grottgera 9/3, 00-785 w Warszawie, numer KRS 0000253222 w celu komunikacji dotyczącej złożonej przeze mnie skargi i procesu jej rozpatrywania. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Wyrażam zgodę na przesyłanie wszelkiej korespondencji dotyczącej skargi na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres email).

    SCHEMAT ROZPATRYWANIA
    SKARG