Gratulacje dla nowego Prezesa Zarządu IAB Europe – Pana Włodzimierza Schmidta

zdjecie Wlodzimierz Schmidt IAB Polska

Włodzimierz Schmidt, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska – członka Rady Reklamy, został wybrany na stanowisko Prezesa Zarządu IAB Europe.

IAB Europe to europejska organizacja, która skupia swoje działania wokół rozwoju reklamy cyfrowej i edukacji rynku w zakresie potencjału tego sektora. Włodzimierz Schmidt będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu do końca obecnej kadencji, czyli do końca maja 2019 r. Wspólnie z członkami Zarządu będzie odpowiadał za kształtowanie strategicznych kierunków rozwoju IAB Europe, a także pokieruje pracami 5-osobowego Executive Committe tej europejskiej organizacji.

 

 

 

GRATULACJE

W imieniu Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy serdecznie gratulujemy Panu wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu IAB Europe.

Z ogromnym uznaniem patrzymy na Pana dotychczasowe dokonania zawodowe, zwłaszcza związane z kierowaniem Związkiem Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Doceniamy także Pański wkład i zaangażowanie w rozwój Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. Dlatego z ogromną radością i dumą przyjmujemy wiadomość o docenieniu Pańskich kompetencji w ważnej, europejskiej organizacji.

Życzymy Panu wszelkiej pomyślności i wytrwałości w sprawowaniu tak odpowiedzialnej funkcji. Wierzę, że nowo objęte stanowisko pozwoli Panu i kierowanym przez Pana organizacjom z powodzeniem wypełniać trudną misję rozwoju marketingu cyfrowego z poszanowaniem norm etycznej reklamy.

Zarząd Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy