Inauguracja Grupy Roboczej ds. Dark Patterns w Reklamie

Rada Reklamy rozpoczęła pierwszą na polskim rynku dyskusję branżową z celem wypracowania samoregulacji w obszarze dark patterns stosowanych w komunikacji z konsumentem i klientem. W marcu 2024 Rada Reklamy powołała grupę roboczą ds. dark patterns w reklamie. W piątek, 17 maja 2024 r. odbyło się spotkanie inauguracyjne Grupy. Dark patterns to stosowane w aplikacjach i na stronach internetowych praktyki, które wykorzystują wiedzę o zachowaniach użytkowników, aby wpływać – w nieuczciwy sposób – na ich decyzje zakupowe. Katalog dark patterns ma charakter otwarty, a wraz z rozwojem technologii praktyk zaliczonych do tej kategorii będzie tylko przybywać.
Do niedawna zdawało się, że temat ten jest pomijany, jednakże zarówno w Polsce, jak i na świecie coraz częściej przypadki stosowania dark patterns spotykają się z szybką reakcją organów odpowiedzialnych za ochronę konsumentów oraz ochronę danych osobowych.
Rada Reklamy postanowiła jako pierwsza na rynku podjąć dyskusję branżową na ten temat. Liczymy na to, że w gronie ekspertów Grupy Roboczej uda się wypracować standardy, które będą zapobiegać stosowanie technik dark patterns. Na spotkaniu, członkowie Grupy Roboczej wybrali przewodniczących Grupy Roboczej: @Monika Gaczkowska @Dawid Kryszczyński W skład Grupy Roboczej wchodzą reprezentanci: @Bird & Bird Poland @Maspex @IAB Polska @Lidl Polska @Cyfrowa Polska @Samsung @Lotte Wedel @Golden Submarine @IAA Polska @Kava360 @Dziennik Gazeta Prawna @Molecular @Kotarbinski.com @Weronika Woźna-Burdziak Jesteśmy otwarci na pytania i dyskusję. Kontakt: Lucyna Pruska Menedżerka ds. projektów, komunikacji i Komisji Etyki Reklamy Konferencje / Projekty Edukacyjne / Konsultacje/KER l.pruska@radareklamy.pl +48 506 283 622