BNP Paribas Bank Polska członkiem Rady Reklamy

BNP Paribas Bank Polska S.A. dołącza do grona firm wspierających działania na rzecz etyki w reklamie. BNP Paribas Bank Polska S.A. członkiem Rady Reklamy.

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. został członkiem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. Głównym celem Rady Reklamy jest działanie na rzecz osiągania najwyższych standardów etycznych na rynku komunikacji marketingowej. W tym celu Rada Reklamy stworzyła i stoi na straży Kodeksu Etyki Reklamy będącego zbiorem zasad określających, co jest zgodne z etyką, a co nieetyczne w przekazie reklamowym. Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy dba o to, aby Kodeks Etyki Reklamy odpowiadał na zmiany społeczne, prawne i technologiczne. Komisja Etyki Reklamy, która rozpatruje skargi konsumentów, organizacji oraz przedsiębiorców, jest organem Związku. Jako członek Rady Reklamy, BNP Paribas Bank Polska S.A. będzie aktywnie wspierać działania organizacji promujące najwyższe standardy etyczne w reklamie oraz te eliminujące nieetyczne przekazy reklamowe w polskiej przestrzeni medialnej.
“Z ogromną radością przyjmuję wiadomość o dołączeniu banku BNP Paribas do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. Jako prominentny uczestnik rynku finansowego w Polsce, BNP Paribas potwierdza w ten sposób swoje zaangażowanie na rzecz promowania etyki i uczciwości w sektorze komunikacji. Jest to tym bardziej istotne, że nasz nowy Członek jest bardzo aktywnym uczestnikiem rynku reklamy, nie bojąc się nowatorskich konceptów kreatywnych, co zresztą znalazło swój efekt w wielu prestiżowych nagrodach przyznawanych BNP Paribas przez organizacje branżowe za często przełomowe kampanie reklamowe. Wierzę, że to partnerstwo przyczyni się do wzmocnienia naszej misji – budowania transparentnego, etycznego i odpowiedzialnego sektora reklamy” – mówi Robert Wielgo, prezes Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy.
“Dołączenie do Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy to potwierdzenie naszych zobowiązań do przestrzegania najwyższych standardów w działaniach reklamowych i marketingowych. Do naszego członkostwa zamierzamy podchodzić w sposób aktywny, twórczy i wywierający pozytywny wpływ. Rada Reklamy kształtuje standardy i podejście całej branży do przemian społecznych, technologicznych i prawnych, a my jako bank zmieniającego się świata mamy poczucie współodpowiedzialności za tworzenie wzorców postępowania gotowych na przyszłość. Nie możemy się doczekać okazji do podzielenia się naszym doświadczeniem przy pracy nad przygotowaniem polskiej przestrzeni medialnej na nadchodzące wyzwania. Mamy też nadzieję dołożyć naszą cegiełkę do walki z nieetycznym postępowaniem. Obrona przed nim, zwłaszcza teraz, w świetle postępujących zmian technologicznych, musi być szczególnie uważna. Powinniśmy również potrafić sprawnie odpowiadać na wyzwania związane z rozmaitego typu „washingami”: greenwashingiem, rainbowwashingiem, wokewashingiem” – mówi Darek Maciołek, CMO Banku BNP Paribas.
BNP Paribas Bank Polska S.A notowany od 2011 r. na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych jest częścią grupy bankowej BNP Paribas obecnej w 65 krajach. W Polsce jako bank uniwersalny o globalnym zasięgu kieruje usługi do Klientów detalicznych, Wealth Management, a także firm w segmentach mikro, MŚP i bankowości korporacyjnej. BNP Paribas jako Bank Zielonych Zmian wspiera Klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną, ogranicza negatywny wpływ działalności operacyjnej na środowisko naturalne oraz inspiruje Klientów do podejmowania trafnych decyzji finansowych. Bank konsekwentnie realizuje również strategię finansowania przedsiębiorstw w Polsce, a także wspierania inwestycji strategicznych z punktu widzenia państwa oraz wywierających pozytywne wpływy: społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Kontakt dla mediów:
Biuro Prasowe BNP Paribas Bank Polska S.A.

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy jest organizacją pozarządową, non-profit. Powstał w 2006 roku z inicjatywy środowisk rynku reklamowego i marketingowego. To organizacja, która stworzyła i zarządza systemem samoregulacji w obszarze reklamy. W jej skład wchodzą stowarzyszenia branżowe jako członkowie zwyczajni oraz firmy jako członkowie wspierający.
Rada Reklamy została powołana w celu stworzenia, promocji i ochrony zasad, jakimi powinni kierować się przedsiębiorcy zajmujący się działalnością reklamową na terytorium Polski oraz polscy przedsiębiorcy reklamujący się za granicą. Standardy te zostały zapisane w Kodeksie Etyki Reklamy, uchwalanym i stale aktualizowanym przez Radę Reklamy.
Kodeks Etyki Reklamy odzwierciedla zbiór powszechnie obowiązujących w Polsce i w Unii Europejskiej zasad etyki i dobrych praktyk rynkowych, a w szczególności standardów etyki biznesu, norm etycznych w komunikacji marketingowej rekomendowanych przez The European Advertising Standards Alliance (EASA) i jest podstawą dla uchwał i innych stanowisk wyrażanych przez Komisję Etyki Reklamy. Więcej na www.radareklamy.pl
Kontakt dla mediów:
Lucyna Pruska, Biuro Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy
e-mail: l.pruska@radareklamy.pl