Karta i zasady przewodnie odpowiedzialnej reklamy i komunikacji marketingowej Stowarzyszenia Cosmetics Europe

Celem karty było i jest stworzenie wspólnych zasad dla przemysłu kosmetycznego w zakresie odpowiedzialnej reklamy i  komunikacji marketingowej w  Europie, a w szczególności uzupełnienie ram regulacyjnych, aby dodatkowo chronić konsumentów przed wprowadzającymi w błąd oświadczeniami i reklamą.

Zaktualizowana wersja dokumentu jest w dużej mierze inspirowana szerszymi ramami samoregulacyjnymi dotyczącymi reklamy i komunikacji marketingowej promowanymi przez Wewnętrzną Izbę Handlową (ICC) i European Advertising Standards Alliance (EASA), którego członkiem jest Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy. Dokument pomaga także zrozumieć zapisy Dokumentu Technicznego dotyczącego oświadczeń o produktach kosmetycznych. Będzie także dodatkową pomocą dla arbitrów Komisji Etyki Reklamy.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią całego dokumentu.

Tłumaczenie dokumentu: Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego.