Kiedy przychodzi kryzys, nie przestawaj komunikować się z klientami (Rzeczpospolita)

Całkowita rezygnacja z działań marketingowych w czasie kryzysu jest złą reakcją i złą strategią. W trudnych czasach wygrają ci, którzy zachowują spokój i działają. Jesteśmy w nowej rzeczywistości biznesowej i trzeba się do niej przystosować.

Ekonomiści już od pewnego czasu prognozowali, że kolejne spowolnienie gospodarcze jest nieuniknione i będzie to pierwsze spowolnienie od czasu wielkiej recesji, która zakończyła się ponad dziesięć lat temu. Nikt jednak nie przewidział, że przyjdzie nam znaleźć się w kryzysie spowodowanym koronawirusem. Pandemia zaskoczyła wszystkich.

Zdezorientowane i niepewne swojej biznesowej przyszłości firmy zaczęły zawieszać lub odkładać w czasie wydatki na marketing. Redukują lub przesuwają kampanie marketingowe na kolejne miesiące, wstrzymują rozpoczęte i odkładają zaplanowane przetargi. Marketing, czyli komunikacja z klientami przestaje być dla nich istotna. Czy słusznie?

Na to pytanie odpowiada Elżbieta Wojtczak, członkini zarządu Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy