Kodeks Etyki Reklamy rozszerzony o nowe zapisy dotyczące reklamy środowiskowej 1 MARCA 2023, GODZ. 10:00, ONLINE z PAP

Agenda

Green Project w Radzie Reklamy – milowy projekt i pionierska samoregulacja ROBERT WIELGO
Prezes Zarządu Rady Reklamy
Stan prawny: dostępne akty prawne europejskie i krajowe R. pr. SYLWIA PALMOWSKA-STUSIŃSKA
Senior Legal Counsel w Procter & Gamble
Rozszerzenie Kodeksu Etyki Reklamy o zapisy dot. reklamy środowiskowej JAROMIR SROGA
Arbiter w Komisji Etyki Reklamy
Greenwashing w kontekście deklaracji klimatycznych Dr AGNIESZKA LISZKA-DOBROWOLSKA
Członkini Zarządu w Fundacji Climate Strategies Poland
Zielona transformacja z punktu widzenia biznesu JACEK HUTYRA
Orange Polska Climate Officer
Pułapki greenwashingu w przekazach mediowych i dlaczego tak łatwo w nie wpaść? Red. MAGDALENA RIGAMONTI, onet.pl
Moderacja konferencji i sesja Q&A, red. Magdalena Rigamonti, onet.pl

Paneliści i Panelistki

CMO, członek zarządu Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. W IAB od listopada 2013 roku. Jest odpowiedzialny za rozwój, komunikację marketingową oraz relacje z członkami związku. Trener DIMAQ. Do IAB przeszedł z Wirtualnej Polski, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora pionu ds. rozwoju oferty reklamowej i odpowiadał za strategię wielokanałowej sieci reklamowej AdTotal, politykę sprzedażową oraz wdrażanie nowych produktów, np. reklamy mobilnej i platformy RTB (2011-2013). Wcześniej piastował stanowisko dyrektora sprzedaży dGCS SA oraz kierownika sprzedaży Infor Lex w grupie Infor PL W latach 2004-2009 był dyrektorem PR i marketingu Datev Symfonia. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Menedżerskiego przy Szkole Głównej Handlowej.
Radca prawny specjalizująca się w prawie reklamy. Od 2008 r. Zatrudniona w Procter & Gamble, obecnie na stanowisku senior legal counsel, na którym odpowiada między innymi za wparcie w zakresie komunikacji reklamowej oraz lokalnych inicjatyw marketingu P&G w Europie Centralnej.
Prywatnie mama Witusia i Zosi, miłośniczka książek, tańca oraz różnych sportów (instruktor narciarstwa AZS oraz sternik jachtowy).
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie i uczestnik Program for Leadership Development w Harvard Business School. Posiada wszechstronne doświadczenie w marketingu i reklamie. Pracował po stronie agencji reklamowych reklamowych, lokalnych i międzynarodowych, m.in. w Longin Studio i JWT Thompson/Parintex – part of WPP. Zarządzał sprzedażą reklamy i marketingiem w mediach – w tym jako członek Zarządu i Dyrektor Biura Reklamy Grupy Eurozet, w skład której wchodzi m.in. Radio ZET, Chilli ZET, Antyradio i in. Prowadził dom mediowy Maxus, należący do wiodącej światowej grupy mediowej – GroupM – jako jego Prezes Zarządu i CEO w Polsce. Po stronie marketera pracował m.in. w BP Poland oraz zarządzał Trec Nutrition. Obecnie prowadzi projekty zorientowane na transformację cyfrową przedsiębiorstw i rozwój kanałów e-commerce. Wieloletni juror i uczestnik reklamowych konkursów i festiwali – w tym m.in. przewodniczący grupy jurorskiej EFFiE i członek Komitetu EFFiE. Angażował się także w działalność społeczną, m. in. jako członek Rady Fundacji Radia ZET, czy niezależny ekspert w Komisji Promocji Rady Miasta Krakowa.
Współzałożycielka Fundacji Climate Strategies Poland, w Fundacji zajmuje się strategiami klimatycznymi firm i wspieraniem przemyślanego podejścia do zmian klimatu, budowaniem świadomości nt. zmian klimatu i ich spowolnienia. Członkini Rady Fundacji WWF, Rady Programowej Client Earth, Fundacji Instytut Spraw Publicznych i Fundacji Magazynu Pismo. Doradza Purpose Climate Lab. Doktor socjologii. Ma wieloletnie doświadczenie w budowaniu strategii komunikacyjnych, zarządzaniu ryzykiem komunikacyjnym w biznesie (McKinsey & Company) i administracji państwowej (rzeczniczka rządu D. Tuska)
Dziennikarka, autorka wywiadów i podcastów. Od 1 września 2022 roku z Onet.pl. W latach 2015 – 2022 pracowała w Dzienniku Gazecie Prawnej, gdzie wraz z Maksymilianem Rigamontim tworzyła cykl RigamontiRazy2. W Radiu Tok Fm przygotowała podcasty, m.in. nagrodzoną Grand Pressem serię „Rzeczpospolita Kościelna”. Wcześniej pracowała w tygodnikach Wprost czy Newsweek. Za wywiady prasowe otrzymała Grand Press, Nagrodę im. Dariusza Fikusa i Mediatora. Jest autorką książek, m.in. „Bez znieczulenia. Jak powstaje człowiek” (2014), „Straty. Żołnierze z Afganistanu”, (2015; wraz z Maksymilianem Rigamontim), „Dorosnąć do śmierci” (2016; wraz z Maksymilianem Rigamontim), a także „Echo” (wraz z Maksymilianem Rigamontim), nagrodzonej Pictures of the Year International 2018. Należy do Press Club Polska
Climate Officer (Doradca ds. Strategii Klimatycznej) Orange Polska. Odpowiada za projektowanie, wdrażanie i animowanie realizacji przekrojowej strategii i działań klimatycznych #OrangeGoesGreen. Podejście to łączy odpowiedzialność za redukowanie emisji gazów cieplarnianych, poszukiwanie wartości dla interesariuszy oraz wywieranie przez Orange Polska (OPL) jako lidera polskiego rynku szerszego „zielonego” wpływu. Nadrzędnym, potwierdzonym naukowo celem OPL jest osiągnięcie neutralności klimatycznej netto do 2040 roku dla wszystkich emisji firmy (Zakresy 1, 2 i 3 – a więc zarówno emisje własne, jak i w całym łańcuchu wartości). W bliższym terminie OPL koncentruje się na zdecydowanej redukcji emisji własnych (Zakresy 1 i 2) – do 2025 zmniejszą się o co najmniej 65% w porównaniu do 2015 roku. Działania OPL przynoszą wymierne rezultaty: koniec 2022 roku zamknął się wynikiem -38% redukcji emisji w porównaniu do 2015 roku, a firma potwierdziła, że z wyprzedzeniem zrealizuje cele na 2025. Wiceprzewodniczący Komitetu Środowiska i Klimatu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT).