List otwarty do władz Rzeczypospolitej Polskiej i liderów ugrupowań politycznych