Absolwentka wydziału Chemii Politechniki Krakowskiej.  Od 1990 roku do chwili obecnej zatrudniona w firmie Procter and Gamble, pełniąc obowiązki na różnorodnych międzynarodowych stanowiskach w Kanadzie, Belgii i Polsce, w obszarach ds. badań i rozwoju, spraw legislacyjnych, komunikacji oraz relacji z rządem.

Zarządzała zróżnicowanymi regionalnymi zespołami, przeprowadzając je przez wiele procesów transformacji organizacyjnych. Coach i trener korporacyjny. Jej misją jest „Pomaganie innym w osiąganiu sukcesu”. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Relacji z Rządem na Europę Środkową oraz Legislacji Unii Europejskiej.  Jest Członkiem Zarządu P&G na Europę Środkową.

Od ponad 20 lat zaangażowana w działalność organizacji branżowych. Od 2006 r. pełni funkcję Przewodniczącej Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Od 2019 Członek Rady Nadzorczej Polskiego Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy. Od 2015 r. reprezentuje P&G w Stowarzyszeniu “Cosmetics Europe” w Brukseli.