W pracy łączy 25-letnią praktykę i doświadczenia menedżera odpowiedzialnego za komunikację marketingową z pasją zawodu trenera i doradcy. Pracę w komunikacji rozpoczął w 1994 roku jako Dyrektor Biura Prasowego Kredyt Banku (od 1999 w kompetencjach nadzór i kierowanie zintegrowaną komunikacją marki w grupie bankowo-ubezpieczeniowej KB). 2001 – 2004 współwłaściciel agencji Marka PR. Od 2005 niezależny menedżer-konsultant, doradca i trener. W latach 2009-2010 szef Działu Szkoleń polskiego oddziału amerykańskiej agencji PR – Edelman. 2010-2011 współpracował z agencją PR Multi Communications – Dyrektor Departamentu Audytów i Szkoleń. Od 2011 roku Chief Knowledge Officer odpowiadający za tworzenie i rozwój działu edukacji w Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR (projekty „Szkoła Strategii Marki”, „Szkoła Marketingu Internetowego”, „The European Advertising Certificate”, „Szkoła Zarządzania Projektami w Komunikacji”, „Szkoła Innowacji”). 2016-2018 Dyrektor Generalny Związku Firm Public Relations.Absolwent różnych kierunków SGPiS, SWPS, Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Warszawie, Tokyo University. Absolwent Szkoły Trenerów Intra. Certified Behavioral Consultant DISCD3.
Wykładowca i autor programów nauczania w School of Form w Poznaniu (2013-), Collegium Civitas, Uniwersytetu kard. St.Wyszyńskiego (2018 -). Współautor założeń nowych programów nauczania zawodowego i profilu zawodu technik reklamy.Członek Rad Biznesu i Interesariuszy Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Civitas, Uniwersytetu SWPS i School of Form.
Członek Zarządu Fundacji „Pomocna Dłoń”, Przewodniczący Rady Fundacji AMI, członek Rady Fundacji Nauki Otwartej.