Mowa nienawiści, hejt i dyskryminacja

Kiedy rozmawiamy o mowie nienawiści często błędnie określamy tym mianem pospolity hejt. Czym różnią się te określenia? Do czego mogą doprowadzić? Czy ten przekaz może znaleźć się również w reklamie? Gordon Allport, socjolog amerykański lat. 50 i 60, utworzył tzw. piramidę dyskryminacji, która wyraźnie wykazała, dlaczego tego rodzaju zjawiska są niezwykle niebezpieczne. Porozmawiajmy o tym!

27 kwietnia 2021 r., godz. 18.00 specjalne webinarium dla arbitrów Komisji Etyki Reklamy:
„Mowa nienawiści, hejt i dyskryminacja – czyli dlaczego warto znać piramidę Allporta”

Prowadząca:
Eliza Rutynowska

prawniczka Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) oraz doktorantka na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, w Katedrze Prawa Karnego. Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz (z wyróżnieniem) Szkoły Prawa Brytyjskiego i Unii Europejskiej prowadzonej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge. Stypendystka John Lewis Fellowship Programme fundacji Humanity in Action z 2017 r w Atlancie, USA, w zakresie sprawiedliwości naprawczej. Absolwentka szkolenia OBWE “LIVE Training on Preventing and countering violent extremism and radicalism”, po którym koordynowała oraz współprowadziła warsztaty z praw człowieka przeznaczone dla wychowanków domów dziecka. Wykładała w ramach “Tygodnia Konstytucyjnego” organizowanego przez Stowarzyszenie im. Zbigniewa Hołdy. Od 2015 do 2020 roku związana z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego. Pasjonatka praw człowieka, prawa karnego oraz tematyki praworządności.