Nie czekaj! Reaguj! Masz wpływ na reklamę

W okresie, kiedy duża część społeczeństwa przebywa i pracuje w domach w większym niż normalnie stopniu korzysta z mediów.

Mamy tu na myśli, przede wszystkim Internet, ale również telewizję i radio. Jest to okazja, żeby przekazać im informację, że mogą mieć realny wpływ na kształt kierowanych do nich reklam. Rada Reklamy przygotowała kampanię mającą na celu zwrócenie uwagi na nieetyczne przekazy reklamowe w okresie pandemii, ale nie tylko. Chcielibyśmy, żeby konsumenci mogli reagować na wszystkie przekazy reklamowe, które ich zdaniem naruszają standardy etyczne. Chcemy również poprzez tę akcję zwiększyć świadomość konsumentów i zwrócić ich uwagę na znaczenie rzetelnej i etycznej reklamy. Nie czekaj! Reaguj! Masz wpływ na reklamę.

Skargi do Komisji Etyki Reklamy można składać poprzez formularz online: https://radareklamy.pl/formularz-skargi/

https://radareklamy.pl/formularz-skargi/
https://radareklamy.pl/formularz-skargi/
https://radareklamy.pl/formularz-skargi/
https://radareklamy.pl/formularz-skargi/
https://radareklamy.pl/formularz-skargi/
https://radareklamy.pl/formularz-skargi/