#NOWA Rada Reklamy

Warszawa, 27 czerwca 2023 r. Informacja Prasowa • #Prezes i Zarząd
• #Nowa Rada Nadzorcza
• #Nowa Komisja Etyki Reklamy
• #Nowe #projekty i #inicjatywy
Walne Zebranie Członków Rady Reklamy wybrało nową obsadę organów Związku. Organizacją pokieruje Łukasz Kowalski, Zastępca Dyrektora Zarządzającego MSL. Wybrano również członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Komisji Etyki Reklamy. Nowy skład osobowy organizacji został wybrany na dwuletnią kadencję spośród firm i organizacji zrzeszonych bezpośrednio i pośrednio w Radzie Reklamy. Nadchodząca kadencja obfitować będzie w nowe inicjatywy – projekty, szkolenia, webinaria dla członków, arbitrów oraz dla szerszego rynku. Pierwszą z nich jest projekt GenEtyczni – laboratorium wiedzy, doświadczeń i kompetencji, które ma przybliżać tematykę etyki w reklamie i marketingu, kolejnemu pokoleniu profesjonalistów w tej dziedzinie.
„Jestem szczęśliwy, że w nowej roli prezesa zarządu mogę zaangażować się w pracę dla najważniejszej organizacji zajmującej się etyką i samoregulacją w reklamie w Polsce. Doceniam zaufanie, jakim obdarzyli mnie Członkowie organizacji. Wśród priorytetów na najbliższe lata na pewno chciałbym podkreślić dalsze wzmacnianie i promowanie idei samoregulacji, zarówno poprzez aktywność w ośrodkach opiniotwórczych i decyzyjnych, jak i konsekwentne poszerzanie bazy członkowskiej o nowe podmioty i całe obszary rynku.” – powiedział Łukasz Kowalski, Prezes Zarządu Rady Reklamy – „Najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed Radą Reklamy w najbliższych latach jest rozwój technologii w reklamie, w tym coraz szersze wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz budowanie odpowiedzialnej reklamy środowiskowej i przeciwdziałanie zjawisku greenwashingu. – dodał.
Celem organizacji jest baczne obserwowanie świata reklamy i zachodzących w nim zmian. Sama Rada jak i Komisja Etyki Reklamy odpowiadają na trendy i zmiany pojawiające się na rynku tak by przekaz trafiający do obiorców był bezpieczny oraz spełniał normy etyczne. W skład Komisji wchodzą wybitni eksperci i ekspertki z wieloletnim doświadczeniem w swoich branżach. Nowy #Zarząd #RadaReklamy • Łukasz Kowalski, MSL jako prezes zarządu
• Robert Wielgo, IAB Polska
• Małgorzata Węgierek, Havas Media Group
• Aleksandra Przeździecka, Warner Bros. Discovery
• Bartłomiej Morzycki, Browary Polskie
• Małgorzata Skonieczna, Pepsico
Nowa #RadaNadzorcza #Rada #Reklamy: • Sylwia Palmowska – Stusińska, Procter & Gamble Polska
• Iwona Jacaszek-Pruś, Kompania Piwowarska
• Anna Lubowska
• Beata Rożek, Mars Polska
• Włodzimierz Schmidt, IAB Polska
Pełne informacje o arbitrach znajdują się w linkach Organizacja i Komisja Etyki Reklamy. Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy jest organizacją pozarządową, non-profit. Powstał w 2006 roku z inicjatywy środowisk rynku reklamowego i marketingowego. To organizacja, która stworzyła i zarządza systemem samoregulacji w obszarze reklamy. W jej skład wchodzą stowarzyszenia branżowe jako członkowie zwyczajni oraz firmy jako członkowie wspierający. Organizacja działa na rzecz samoregulacji, regularnie rozszerzając Kodeks Etyki Reklamy o nowe zobowiązania samoregulacyjne branży reklamowej w Polsce, wierząc głęboko, że jest to właściwa i skuteczna forma kreowania właściwych standardów na rynku.
W krajach takich jak Polska, gdzie samoregulacja środowiskowa działa bardzo efektywnie i jest regularnie poszerzana, nie ma potrzeby tworzenia szczegółowych przepisów prawnych. Rada Reklamy liczy obecnie 37 członków, reprezentujących znaczącą część rynku reklamowego w Polsce. Rada Reklamy jest członkiem The European Advertising Standards Alliance (EASA) #EASA międzynarodowej organizacji zrzeszającej organizacje samoregulacyjne z 27 krajów.
Więcej na www.radareklamy.pl Kontakt dla mediów
Lucyna Pruska
e-mail: l.pruska@radareklamy.pl
M: +48 506 283 622
T: +48 22 621 31 94