Nowe otwarcie w Radzie Reklamy

Walne wyborczo-sprawozdawcze za nami. Dnia 24 czerwca 2021 roku członkowie Rady Reklamy spotkali się, żeby podsumować ostatnie dwa lata działalności organizacji oraz wybrać nowe władze na nową kadencję. Na początku podsumowaliśmy wyniki prac zarządu za okres 2019-2021 oraz osiągnięcia organizacji w dwóch najważniejszych dla niej aspektach działalności: promocji samoregulacji i promocji etyki w reklamie. Członkowie wysoko ocenili dotychczasowe osiągnięcia Rady Reklamy oraz wybrali nowe władze i nowy skład Komisji Etyki Reklamy.

W skład nowego zarządu na kadencję 2021-2023 wchodzą:

 • Robert Wielgo, IAB Polska jako prezes Zarządu
 • Małgorzata Węgierek, Havas Media Group
 • Marcin Idzik, TVN Discovery
 • Bartłomiej Morzycki, Browary Polskie
 • Agnieszka Kępińska-Sadowska, Mondelez Polska
 • Łukasz Kowalski, MSL Group

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 • Włodzimierz Schmidt, IAB Polska
 • Małgorzata Wadzińska, Procter&Gamble Polska
 • Iwona Jacaszek-Pruś, Kompania Piwowarska
 • Jerzy Minorczyk, IAA Polska
 • Beata Rożek, Mars Polska

Więcej informacji w linku Władze Rady Reklamy

W trakcie Walnego Zebrania Członków przyjęliśmy również nowy Regulamin Rozpatrywania Skarg oraz nowy Regulamin Komisji Etyki Reklamy. Nowe regulaminy wychodzą naprzeciw współczesnym wyzwaniom rynku a także uproszczają sam proces orzecznictwa Komisji Etyki Reklamy. Walne Zebranie Członków było też okazją do podsumowania 2-letniej kadencji ustępujących władz. Wśród największych sukcesów bez wątpienia należy wskazać:

 • Poszerzenie bazy członkowskiej
 • Podjęcie wielu inicjatyw partnerskich dla promowania samoregulacji
 • Rozszerzenie Kodeksu Etyki Reklamy
 • Wzmocnienie wizerunku i rozpoznawalności Rady Reklamy
 • Wprowadzenie nowej usługi Copy Advice
 • Rozpoczęcie nowych projektów, w tym Green Project i poszerzenie zapisów Kodeksu Etyki Reklamy o obszar PR
 • Konsekwentna edukacja wewnętrzna i zewnętrzna

„Jestem szczęśliwy, że w nowej roli prezesa zarządu mogę wzmocnić zaangażowanie w pracę jednego z najważniejszych podmiotów samoregulacyjnych w Polsce. Ogromnie  doceniam zaufanie, jakim obdarzyli mnie Członkowie organizacji. Zadania stojące przez Radą Reklamy i Komisją Etyki Reklamy nie zmieniają się, dlatego też w nowej kadencji 2021-2023 będziemy chcieli kontynuować świetną pracę poprzedniego zarządu. Wśród priorytetów na najbliższe lata na pewno trzeba podkreślić dalsze wzmacnianie i promowanie idei samoregulacji, zarówno poprzez zwiększanie obecności Rady Reklamy w mediach, aktywność w ośrodkach opiniotwórczych i decyzyjnych, jak i konsekwentne poszerzanie bazy członkowskiej o nowe podmioty i całe obszary rynku. Nasza organizacja bacznie obserwuje świat reklamy i zachodzące w nim, czasem wręcz rewolucyjne, zmiany. Zmiany, które często redefiniują znane nam do tej pory pojęcia zasad etyki, choćby przez rosnący udział czy też  już dominację kanału cyfrowego. Znamienne jest zatem, że na czele Zarządu Rady Reklamy stanął przedstawiciel organizacji reprezentującej uczestników rynku internetowego, jakim jest Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska” – mówi Robert Wielgo, prezes zarządu Rady Reklamy.

Miło nam również powitać arbitrów Komisji Etyki Reklamy kadencji 2021-2023 r. W skład Komisji wchodzą wybitni eksperci i ekspertki z wieloletnim doświadczeniem w swoich branżach.

Pełne informacje o arbitrach znajdują się w linku Komisja Etyki Reklamy.

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

Misją Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy jest eliminowanie nieetycznego i nieuczciwego przekazu reklamowego, promowanie najwyższych standardów komunikacji poprzez upowszechnianie Kodeksu Etyki Reklamy i nadzór nad przestrzeganiem jego zapisów.

Rada Reklamy od 2006 roku działa na rzecz samoregulacji, regularnie rozwijając Kodeks Etyki Reklamy i uzupełniając go o nowe zobowiązania samoregulacyjne branży reklamowej w Polsce. Wierzymy głęboko, że jest to właściwa i skuteczna forma kreowania właściwych standardów na rynku. W krajach takich jak Polska, gdzie samoregulacja środowiskowa działa skutecznie i jest regularnie poszerzana, nie ma potrzeby tworzenia bardzo szczegółowych przepisów prawnych.

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy liczy obecnie 31 członków. Jest członkiem The European Advertising Standards Alliance (EASA) – międzynarodowej organizacji zrzeszającej organizacje samoregulacyjne z 26 krajów.

Dotychczasowe uzupełnienia Kodeksu Etyki Reklamy o branżowe samoregulacje:

 • Standardy reklamy piwa. 2013 r.
 • Standardy reklamy żywności skierowanej do dzieci. 2014 r.
 • Karta ochrony dzieci w reklamie. 2019 r.
 • Dokument Techniczny dotyczący oświadczeń o produktach kosmetycznych

Więcej informacji
Rada Reklamy
Piotr Kwiecień, Dyrektor Generalny Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy
Tel: +48 503 842 515;  e-mail: p.kwiecien@radareklamy.pl