O samoregulacji reklamy żywności

W dniu 29 października 2014 r. doszło do oficjalnego podpisania Porozumienia nadawców telewizyjnych w sprawie zasad rozpowszechniania reklam i wskazań sponsorskich dotyczących artykułów spożywczych lub napojów zawierających składniki, których obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana. Sygnatariuszami porozumienia są przedstawiciele największych nadawców telewizyjnych (ITI Neovision S.A., Telewizja Polsat sp. z o.o., Telewizja Polska S.A., Telewizja Puls sp. z o.o., TVN S.A., VIMN Poland sp. z o.o. oraz The Walt Disney Company Limited), Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy.

Zgodnie z postanowieniami Porozumienia, nadawcy telewizyjni zobowiązują się, że audycjom dla dzieci nie będą towarzyszyć reklamy oraz wskazania sponsorskie dotyczące artykułów spożywczych lub napojów zawierających składniki, których obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana. Trzonem samoregulacji Nadawców są Kryteria Żywnościowe reklamy żywności skierowanej do dzieci do lat 12 opracowane przez PFPŻ ZP.

Nadawcy telewizyjni zobowiązują się wymagać od reklamodawców złożenia oświadczenia o zgodności z kryteriami żywieniowymi treści reklamy oraz wskazania sponsorskiego rozpowszechnianych przez nadawców telewizyjnych przed, w trakcie i po emisji audycji dla dzieci.

Porozumienie weszło w życie 1 stycznia 2015 r. Oznacza to, że nadawane od tego dnia reklamy i wskazania sponsorskie przed, w trakcie i po emisji audycji dla dzieci, niezależnie od daty ich zlecenia, będą posiadały oświadczenia o zgodności z Kryteriami żywieniowymi.