„Obszary Reklamy. Edycja I. Tabu w reklamie” – konferencja Politechniki Koszalińskiej pod patronatem Rady Reklamy

 

22 października br. odbędzie się konferencja naukowa „Obszary Reklamy. Edycja I. Tabu w reklamie”, organizowana przez Politechnikę Koszalińską. Rada Reklamy objęła wydarzenie patronatem.

Pierwsza konferencja naukowa z cyklu “Obszary reklamy” skoncentrowana będzie na zjawisku tabu w reklamie. Spotkanie ma pozwolić na szeroką refleksję dotyczącą tego, co jest akceptowane w odniesieniu do komunikatów reklamowych (komercyjnych, społecznych, politycznych), a co normy te przekracza, wywołując społeczny sprzeciw, czasem oburzenie. Konferencja będzie też szansą na zastanowienie się nad tym, co zyskują nadawcy, naruszając swoimi reklamami powszechnie przyjęte normy społeczne, a co tracą lub stracić mogą. I jak z takimi sytuacjami sobie radzą.

Do udziału w konferencji zaproszeni są przedstawiciele różnych dziedzin naukowych (antropologów, kulturoznawców, etnologów, medioznawców, socjologów, językoznawców), a także praktyków w zakresie szeroko pojętej komunikacji społecznej. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Miejsce konferencji: sala 13b budynku Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-345 Koszalin
Organizator: Studenckie Koło Naukowe Badamy Reklamy (Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej), Katedra Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa Wydziału Humanistycznego

 

Plakat TABU