Uchwała Nr ZO 99/18/52u w sprawie reklamy telewizyjnej Veroni Active