Odpowiedzialna reklama i COVID-19

1 kwietnia br. ICAS, EASA i CONARED wydały wspólne oświadczenie na temat znaczenia odpowiedzialnej reklamy w związku z obecną sytuacją spowodowaną wirusem COVID-19.

Bruksela, dnia 1 kwietnia 2020 r. – W tym roku stoimy w obliczu bezprecedensowego kryzysu międzynarodowego spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. Choroba, tragiczna w skutkach dla ludzi, uderzyła również poważnie w światową gospodarkę,
a konsumenci i firmy z wielu branż cierpią z powodu wybuchu epidemii.

Liczne firmy, w tym marketerzy, agencje i media, są niezwykle kreatywne, wspierają administrację rządową i ludzi w tych trudnych czasach, publikując ogłoszenia służb publicznych, dostarczając informacji, bezpłatnych zasobów, produktów i usług, a także udzielając wsparcia finansowego. Doceniamy wszystkie te działania.

Jednakże na całym świecie pojawiają się również reklamy, które podważają porady w zakresie zdrowia publicznego lub wykorzystują obawy ludzi. Reklamy te podważają zaufanie do informacji
i branży reklamowej oraz podważają zasady uczciwej konkurencji, a w niektórych przypadkach zagrażają zdrowiu publicznemu. Nasi członkowie, którzy razem zajmują się organizacjami samoregulacyjnymi w reklamie w 44 krajach na całym świecie, a także branżą reklamową, potępiają takie praktyki i podejmują przeciwko nim działania. W związku z powyższym chcielibyśmy przypomnieć podmiotom promującym produkty i usługi, żeby przestrzegały następujących zasad:

  • reklamowały się w sposób odpowiedzialny;
  • przestrzegały obowiązujących przepisów i standardów reklamowych;
  • uwzględniały obecną zwiększoną podatność ludzi na porady zdrowotne i nie wykorzystywały obecnej sytuacji poprzez publikowanie wprowadzających w błąd informacji, sprzedaż produktów nieskutecznych lub błędnie oznakowanych;
  • upewniały się, że wszystkie publikowane stwierdzenia są w pełni uzasadnione, a zwłaszcza wszelkie wyraźne lub dorozumiane oświadczenia obiecujące korzyści zdrowotne;
  • zasięgały porady w razie wątpliwości.

Rządowe organy regulacyjne w wielu krajach na całym świecie wyraziły zamiar ostrego potraktowania wprowadzających w błąd i nieuzasadnionych oświadczeń wydawanych w związku
z pandemią poprzez nakładanie sankcji cywilnych i karnych na podmioty wydające takie oświadczenia. Członkowie ICAS, EASA i CONARED, wykorzystując aktualne procedury, nadają wysoki priorytet zwalczaniu nieuczciwych praktyk reklamowych i w stosownych przypadkach, mogą kierować opornych reklamodawców, którzy odmawiają zmiany lub wycofania swoich reklam, do odpowiednich organów w celu wszczęcia postępowania sądowego.

Więcej informacji na temat światowych standardów reklamowych i samoregulacji w reklamie oraz szczegółowych porad, można uzyskać kontaktując się z ICAS pod adresem info@icas.global.

Bardziej szczegółowe informacje na temat europejskich standardów reklamowych oraz porad można uzyskać kontaktując się z EASA pod adresem info@easa-alliance.org.

Więcej informacji na temat standardów reklamowych i porad w Ameryce Łacińskiej można uzyskać pod adresem conar@conar.org.mx.