Opinia Nr ZO/018/21o w sprawie Reckitt Benckiser z dnia 7 kwietnia 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/025/21