Opinia Nr ZO/115/21o z dnia 17 listopada 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/183/21