Stanowisko Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy w sprawie rządowego projektu dotyczącego nowej opłaty od przychodów reklamowych