Stanowisko Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy w sprawie rządowego projektu dotyczącego nowej opłaty od przychodów reklamowych

Warszawa 15.02.2021 r.

Dnia 2 lutego 2021 roku, opublikowany został projekt ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów (UD 182).

W ocenie Rady Reklamy projekt ustawy wprowadzającej dodatkowe obciążenia finansowe naliczane od przychodów z reklam, jest szkodliwy gospodarczo oraz społecznie. Zwracamy się z apelem do Ministerstwa Finansów o wycofanie tego projektu.

Jako Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy zdecydowanie sprzeciwiamy się używaniu epidemii Covid – 19  jako pretekstu do wprowadzenia kolejnego, wyjątkowo dotkliwego obciążenia, które tylko pogłębi kryzysową sytuację w jakiej znaleźli się nadawcy, reklamodawcy, agencje oraz domy mediowe. Dotknie on przede wszystkim szeroką rzeszę polskich przedsiębiorców. Wprowadzenie dodatkowych opłat od przychodów reklamowych będzie skutkować osłabieniem, a w niektórych przypadkach nawet likwidacją części mediów działających w ramach wolnego rynku. Jest to działanie zagrażające wolności słowa, stanowiącej podstawę demokratycznego państwa.

Jednym z najważniejszych celów reklamy jest pobudzanie popytu. Jest to szczególnie ważne dla tych polskich przedsiębiorstw, które zostały najbardziej dotknięte skutkami pandemii. Według wyliczeń firmy Deloitte dla World Federation of Advertisers, każda złotówka wydana na reklamę przynosi dodatkowe 7 złotych do PKB kraju. Wzrost popytu na produkty i usługi jest motorem wzrostu gospodarczego. Dlatego celem rządu powinno być jego odbudowanie, a nie nakładanie nowych obciążeń na rynek reklamy, przedsiębiorców i konsumentów. Jest to szczególnie ważne dla tych uczestników rynku, którzy najmocniej ucierpieli w związku z długotrwałym zamknięciem wielu branż w okresie pandemii.

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy zrzesza przedstawicieli trzech środowisk rynku reklamowego: reklamodawców, promujących oraz nadawców.

Organizacje członkowskie Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy szeroko zabrały głos i samodzielnie przesłały swoje stanowiska dotyczące nowej opłaty od przychodów reklamowych do Ministerstwa Finansów. Rozumiejąc zasadność tych argumentów, uważamy za zasadne przypomnieć te najważniejsze oraz podkreślić krzywdzące, dyskryminujące, nieetyczne oraz niezgodne z zasadami równości prowadzenia działalności gospodarczej konsekwencje wprowadzenia tego projektu ustawy, które negatywnie wpłyną na cały rynek mediów i reklamy w Polsce.

Środowisko reklamodawców

Środowisko reklamodawców podkreśla, że wprowadzając kategorię towarów kwalifikowanych (produkty lecznicze, suplementy diety, wyroby medyczne, napoje z dodatkiem substancji o właściwościach słodzących), która podlega wyższym stawkom, projekt rządowy faktycznie wprowadza element dyskryminujący wybrane produkty, co chociażby w przypadku branży napojowej oznacza, że ta kategoria żywności zostanie obciążona kolejną, nieuzasadnioną opłatą.

Środowisko promujących

Środowisko promujących podkreśla, że opłata od przychodów reklamowych spowoduje wzrost cen reklam, który najbardziej uderzy w małych i średnich przedsiębiorców. Takim firmom, najczęściej polskim, nie wystarczy już środków na intensywną promocję i podjęcie równorzędnej konkurencji z dużymi, międzynarodowymi koncernami. Proponowane zmiany, według środowiska promujących, zamiast dodatkowych przychodów przyniosą liczone w miliardach złotych straty dla PKB, wynikające ze zmniejszonych wpływów z podatków VAT, CIT i PIT. Ich zdaniem projekt ustawy uderza też przede wszystkim w media tradycyjne.

Środowisko nadawców

Środowisko nadawców uważa, że kolejna, po opłacie od audiowizualnych usług medialnych na żądanie, opłata nałożona przez rząd, uderzy w najważniejsze źródło przychodu prywatnych mediów – reklamę. Takie działania rządu są jednoznacznym negatywnym sygnałem dla zagranicznych inwestorów, osłabiającym ich chęć do inwestycji w Polsce bądź rozszerzania swojej działalności na naszym rynku. Projektowana regulacja nakłada się ponadto na bardzo zaawansowane prace nad podatkiem cyfrowym toczące się na forum OECD oraz unijnym. Przedstawiciele nadawców zwracają również uwagę na fakt, że projekt w przepisach przejściowych wprowadza bardzo istotne zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji dotyczące zwiększenia z 33% do 49% limitu kwartalnego czasu nadawania audycji i muzyki w języku polskim. Odbierane jest to jako próba wprowadzenia, dodatkowo, poza obciążeniami finansowymi, istotnej zmiany dotyczącej struktury nadawanych kanałów.

Dodatkowo niedopuszczalna w państwie prawa jest, zdaniem nadawców, próba zmiany warunków koncesyjnych w okresie ich obowiązywania.

Z upoważnienia zarządu Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy

Piotr Kwiecień
Dyrektor Generalny