Pierwsza w Polsce samoregulacja dotycząca reklamy środowiskowej

2 MARCA 2023 Rady Reklamy wprowadziła pierwszą w Polsce samoregulację dotyczącą reklamy środowiskowej.

W Radzie Reklamy stojącej na straży etycznych przekazów reklamowych zrealizowaliśmy kolejny ważny projekt – Green Project. Wypracowaliśmy rozwiązania mające na celu edukację rynku i przeciwdziałanie greenwashingowej manipulacji w reklamie. Green Project to rezultat naszych obserwacji i analizy trendów rynkowych, działań Komisji Europejskiej oraz coraz większej liczby skarg na greenwashing w reklamie wysyłanych przez konsumentów i konsumentki do Komisji Etyki Reklamy. Stworzyliśmy pionierską samoregulację dotyczącą reklamy środowiskowej. Eksperci i ekspertki biorący udział w projekcie wypracowali nowe zapisy rozdziału V Kodeksu Etyki Reklamy. W prace zaangażowaliśmy szeroką reprezentację rynku reklamowego: organizacje i firmy branżowe, członków Rady Reklamy i grono zewnętrznych konsultantów. Projekt zyskał aprobatę 37 organizacji i firm członkowskich Rady Reklamy.

Green Project został szczegółowo przedyskutowany z naszymi międzynarodowymi partnerami zrzeszonymi w organizacji European Advertising Standards Alliance (EASA). Zebraliśmy wiedzę i doświadczenia, które posłużyły wypracowaniu tej pierwszej w Polsce samoregulacji.
„Dokument jest mocno osadzony w realiach, a zatem niesie rzeczywistą i praktyczną wartość dla wszystkich uczestników rynku reklamowego. Przed nami czas krzewienia zdobytej i skodyfikowanej wiedzy, dla ułatwienia rzetelnej oceny i wypracowania dobrych praktyk w komunikacji reklamowej. Jednocześnie, zważywszy na fakt, że nowych przykładów wciąż przybywa, zadeklarowaliśmy regularną weryfikację i uzupełnianie przyjętych rozwiązań regulacyjnych, w oparciu o bieżącą analizę napływających przypadków. Tym samym nasz projekt ma charakter ewolucyjny, podobnie jak materia greenwashingu, która rośnie proporcjonalnie do skali współczesnych wyzwań środowiskowych” – mówi Jaromir Sroga, arbiter w Komisji Etyki Reklamy.
Więcej informacji: Pierwsza w Polsce samoregulacja dotycząca reklamy środowiskowej
Relacja wideo z konferencji: https://www.facebook.com/RadaReklamy/videos/2001911853517849
Fotorelacja: https://radareklamy.pl/fotorelacje/
Kontakt: Lucyna Pruska, E: l.pruska@radareklamy.pl M: +48 506 283 622
JEŚLI WIDZISZ REKLAMĘ NARUSZAJĄCĄ ZASADY REKLAMY EKOLOGICZNEJ, REAGUJ!
MASZ WPŁYW NA REKLAMĘ.
Złóż skargę do Komisji Etyki Reklamy!