Pierwsze spotkanie grupy roboczej Forum Samoregulacji

 

5 grudnia br. w Warszawie, odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej Forum Samoregulacji. Blisko miesiąc wcześniej, z inicjatywy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy powołane zostało Forum Samoregulacji, którego celem jest budowanie wspólnych standardów samoregulacji w obszarze reklamy i komunikacji. Udział w pracach Forum poprzez podpisanie Listu Intencyjnego zadeklarowało kilkadziesiąt największych organizacji branżowych, których członkowie stanowią ponad 70% rynku reklamowego w Polsce.

W siedzibie Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej, w którym poza przedstawicielami Rady Reklamy udział wzięli m. in. reprezentanci branży spożywczej, motoryzacyjnej, zabawkarskiej, kosmetycznej, rozrywkowej, teleinformatycznej oraz finansowej. W dyskusji nad zakresem i harmonogramem kolejnych działań uzgodniono, że organizacje branżowe – sygnatariusze Listu Intencyjnego z 7 listopada br. będą pracować nad formalnym porozumieniem wyznaczającym standardy samoregulacji w jak największej liczbie branż. Jego podpisanie planowane jest pod koniec marca 2018 r. W kolejnych miesiącach sygnatariusze planowanego porozumienia powinni wdrożyć te standardy w swoich organizacjach.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że wszystkim tym pracom powinna towarzyszyć szeroka edukacja adresowana do konsumentów, biznesu i regulatorów. Członkowie grupy roboczej jednogłośnie wyrazili poparcie i chęć zaangażowania w dalsze prace nad stworzeniem samoregulacji w obszarze komunikacji marketingowej, w związku z czym w ramach grupy roboczej stworzono dwa zespoły: do spraw edukacji i komunikacji oraz zespół prawno-redakcyjny. Pierwsze spotkania zespołów planowane są jeszcze na grudzień br.

Uczestnicy spotkania:

  • IAA Polska. Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy
  • Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
  • Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
  • Polski Związek Instytucji Pożyczkowych
  • Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego
  • Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego
  • Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych
  • Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego
  • Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego SPIDOR
  • Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

 

Informacje dodatkowe

O Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy
Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy odpowiada za samoregulację w dziedzinie reklamy. Działalność związku opiera się na Kodeksie Etyki Reklamy, który określa standardy komunikacji marketingowej. Członkami Rady Reklamy są organizacje branżowe skupiające reklamodawców, media i agencje reklamowe/domy mediowe: Izba Wydawców Prasy, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, IAA Polska. Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy, Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, Związek Pracodawców Prywatnych Mediów, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Polski Przemysł Spirytusowy, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie, Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska, Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych – Polbisco, Krajowa Unia Producentów Soków, Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego.Sygnatariuszami Kodeksu Etyki Reklamy są reklamodawcy, media oraz agencje reklamowe/domy mediowe.