Pierwsze spotkanie grupy roboczej Forum Samoregulacji