prof. Adam Bodnar

Ważnym głosem na naszej konferencji Reklamuję Etycznie ETYKA PRZEKAZÓWREKLAMOWYCH W OBLICZU NOWYCHWYZWAŃ I ZAGROŻEŃ będzie wystąpienie prof. Adam Bodnara „Przesłanie dla Przyszłości. Wyzwania etyczne w marketingu na najbliższy czas”.


Profesor Adam Bodnar,
 prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka. Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji. W latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Autor i współautor wielu publikacji naukowych, w szczególności z zakresu praw człowieka. Uhonorowany wieloma nagrodami za swoją działalność na rzecz obrony praworządności i praw mniejszości. W 2020 r. został odznaczony francuskim Orderem Legii Honorowej w randze kawalera.Na Uniwersytecie SWPS prowadzi wykłady z zakresu praw człowieka, a także zajęcia na temat realizacji standardów konstytucyjnych i analizy aktualnych problemów w prawie polskim.

Konferencja Reklamuję Etycznie

ETYKA PRZEKAZÓW
REKLAMOWYCH

W OBLICZU NOWYCH
WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ

Konferencja Reklamuję Etycznie ETYKA PRZEKAZÓWREKLAMOWYCH W OBLICZU NOWYCHWYZWAŃ I ZAGROŻEŃ to inauguracyjna konferencja organizowana przez Radę Reklamy, poświęcona najważniejszym, aktualnym tematom, które kształtują rynek etycznej reklamy w Polsce. To pierwsza konferencja w Polsce, która podejmuje m.in. temat greenwashingu w reklamie i nieuczciwej reklamy środowiskowej. Podczas konferencji dyskutować będziemy o tym, jak obecnie kształtują się granice etyki komunikacji w świetle współczesnych wyzwań.

W agendzie zagadnienia takie jak:

  • Ekologia i klimat w reklamie, dezinformacja klimatyczna, greenwashing
  • Marketing „influencerski”, wskazywanie granic działania, wpływ „autorytetów” na młodego odbiorcę
  • Nowe technologie w strategiach komunikacji marketingowej
  • Między prawdą a fałszem – komunikacja marketingowa w świecie fake news’ów
  • Strategie budowania wizerunku – etyka a koloryzowanie prawdy