Przewodniczący KRRiT i Rada Reklamy rozpoczęli prace nad Kartą Ochrony Dziecka w reklamie

 

18 marca 2019 r. w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odbyło się spotkanie robocze Przewodniczącego KRRiT z przedstawicielami Rady Reklamy w ramach prac nad samoregulacją reklamodawców w zakresie ochrony dzieci przed szkodliwym wpływem przekazów handlowych.

Spotkanie było poświęcone przygotowanemu przez przedsiębiorców zrzeszonych w Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy projektowi aneksu do Kodeksu Etyki Reklamy dotyczącemu ochrony małoletnich.

Włączenie Karty do systemu ochrony małoletnich w oparciu o samoregulację będzie kolejnym krokiem rynku w stronę kształtowania ładu medialnego w Polsce.