rada ekspercka
Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy jest organizacją pozarządową, tworzącą i zarządzającą systemem samoregulacji w obszarze reklamy oraz stojącą na straży przestrzegania etyki w przekazach reklamowych. W celu jak najlepszego wykonywania swoich celów statutowych w tym obszarze oraz biorąc pod uwagę dynamikę zmian na rynku reklamowym Rada Reklamy powołała w styczniu 2023 r. Radę Ekspertów.

Celem działania Rady Ekspertów jest merytoryczne wsparcie Rady Reklamy w zakresie wzmocnienia głosu środowiska reklamowego w obszarze reagowania na bieżące trendy i sytuacje na rynku reklamy.

Do głównych zadań stojących przed Radą Ekspertów należą:
1. Przygotowanie opinii, stanowisk i ekspertyz;
2. Wsparcie merytoryczne oraz udział w organizowanych warsztatach, webinariach i konferencjach;
3. Wsparcie merytoryczne w przygotowaniu raportów rocznych Rady Reklamy;
4. Wsparcie merytoryczne orzecznictwa Komisji Etyki Reklamy
5. Tworzenie forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk;

W skład Rady Ekspertów wchodzą przedstawiciele świata nauki ale również praktycy z obszaru reklamy.

| Zarząd Rady

Aneta Korytowska
Agata Rzędowska
Agnieszka Liszka-Dobrowolska
Dariusz Tworzydło
Eliza Rutynowska
Jarosław Kończak
Kamil Bolek
Kamila Drzewicka
Magdalena Sielachowicz-Nowakowska
Małgorzata Gradek-Lewandowska
Maria Obara-Piszewska
Monika Łazowska
Milena Niedziela
Olaf Krynicki
Paweł Niziński
Weronika Woźna-Burdziak
Wioleta Sejbuk