Rada Reklamy opracowuje standardy reklamy produktów i usług finansowych

25 listopada w Radzie Reklamy rozpoczęły się pracy grupy roboczej, której celem jest opracowanie standardów reklamy finansowej w ramach Kodeksu Etyki Reklamy. Do prac w grupie, Rada Reklamy, wraz z pierwszym sygnatariuszem KER z branży finansowej, firmą Provident Polska, zaprosiła zaproszone wiodące instytucje finansowe i stowarzyszenia branżowe, m.in. Vivus Finance, PKO Bank Polski, ING Bank Śląski, Związek Banków Polskich, Związek Firm Pożyczkowych, Izbę Domów Maklerskich, Polską Izbę Ubezpieczeń, Polską Izbę Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych. „Grupa ma charakter otwarty, liczymy na włączanie się do prac nad dokumentem kolejnych instytucji” – mówi Konrad Drozdowski, Dyrektor Generalny Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. „Efekty pracy grupy, w postaci dokumentu określającego zasady reklamy produktów i usług finansowych, chcielibyśmy zaprezentować w pierwszym półroczu 2016 roku” – mówi Konrad Drozdowski.

Współczesny rynek finansowy to bardzo wiele produktów i usług, których marketing odbywa się przy wykorzystaniu zróżnicowanych kanałów i technik. Ze względu na wagę podejmowanych przez konsumentów decyzji, niezbędne stało się opracowanie kompleksowego dokumentu wyznaczającego standardy reklamy instytucji finansowych. Włączenie standardów reklamy produktów i usług finansowych, umożliwi objęcie sektora finansowego systemem samoregulacji w dziedzinie komunikacji marketingowej. Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy ma ogromne doświadczenie w tym obszarze – w ciągu 9 lat działalności rozpatrzył niemal 15 tysięcy skarg złożonych przez konsumentów, przedsiębiorców, organy administracji publicznej oraz organizacje pozarządowe. Komisja Etyki Reklamy prowadziła postępowanie w ponad 1300 sprawach.

Doświadczenie, a także fakt, że jesteśmy członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Standardów Reklamowych EASA Alliance, pozwala nam na sprawny nadzór nad kodeksami branżowymi. W ramach Kodeksu Etyki Reklamy od kilku lat funkcjonują zapisy dotyczące reklamy piwa, a także reklamy żywności skierowanej do dzieci. System samoregulacji w dziedzinie reklamy żywności został uznany za największe dokonanie roku przez Europejskie Stowarzyszenie Standardów Reklamowych EASA Alliance, a Rada Reklamy została wybrana najlepszą organizacją samoregulacyjną roku 2015. Jury w uzasadnieniu werdyktu podkreśliło, że działalność Rady to najlepszy przykład współpracy administracji publicznej, środowiska reklamowego oraz nadawców na rzecz zapewnienia najwyższych standardów komunikacji marketingowej.

Jesteśmy przekonani, że włączenie zapisów dotyczących reklamy finansów do Kodeksu Etyki Reklamy przyczyni się do dalszego ponoszenia standardów komunikacji marketingowej w Polsce.