Rada Reklamy powołała grupę roboczą ds. opracowania regulaminu kurii w organizacji

Zdjęcie pochodzi z serwisu Freepik (freepik.com) w ramach darmowej licencji. Zgodnie z Regulaminem Grup Roboczych w Radzie Reklamy informujemy, że z dniem 31 października 2023 r. została powołana grupa robocza ds. wypracowania regulaminu kurii, inaczej grup środowiskowych w Radzie Reklamy.
Zdjęcie pochodzi z serwisu Freepik (freepik.com) w ramach darmowej licencji.
Grupa ma na celu m.in.: Przegląd i ewaluację dotychczasowych praktyk wewnętrznych w organizacji w obszarze realizacji zadań w poszczególnych kuriach Przegląd i ewaluację dotychczasowej współpracy pomiędzy Komisją Etyki Reklamy , ze szczególnym uwzględnieniem Prezydium KER, a kuriami Wypracowanie nowych, bardziej skutecznych i transparentnych rozwiązań służących rozwojowi poszczególnych organów Rady Reklamy ze szczególnym uwzględnieniem Komisji Etyki Reklamy