Raport “Reklamy Żywności w Programach dla Dzieci Poniżej 12 Roku Życia”

Reklamy skupiają się nie tylko na promowaniu określonych produktów, ale przede wszystkim na popularyzowaniu marek (branding), zwłaszcza budowaniu ich świadomości u dzieci. Dzięki temu wystarczy pokazać markę, logo, by wywołać skojarzenia z określonymi towarami, np. w reklamach fast-foodów, wystarczy pokazać logo a dziecko będzie
spodziewało się znanych sobie produktów. W efekcie wierność marce może być wykształcona już u dwu-, trzylatków. W odpowiedzi na te znane zagrożenia, w ustawie o radiofonii i telewizji został zawarty zapis stanowiący, że audycjom dla dzieci nie powinny towarzyszyć przekazy handlowe dotyczące artykułów spożywczych lub napojów zawierających składniki, których obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana (Art. 16b 3a).

W wyniku współpracy Polskiej Federacji Producentów Żywności, Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, Krajowej Rady Radiofonii Telewizji (dalej jako KRRiT) oraz nadawców telewizyjnych, obowiązek ujęty w ustawie został uszczegółowiony w systemie samoregulacji, którego podstawą jest Kodeks Etyki Reklamy oraz Porozumienie nadawców telewizyjnych w sprawie zasad rozpowszechniania reklam i wskazań sponsorskich dotyczących artykułów spożywczych lub napojów zawierających składniki, których
obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana.

Zgodnie z Porozumieniem, audycjom dla dzieci nie mogą towarzyszyć reklamy artykułów, które nie spełniają Kryteriów Żywieniowych opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie. W ramach opracowanych wytycznych, wyodrębniono kategorie produktów żywnościowych, dla których nie przewidziano żadnych kryteriów pozwalających na reklamę przy audycjach dla dzieci poniżej 12 roku życia.

Dotyczy to następujących kategorii produktów żywnościowych:

1. cukier i produkty na bazie cukru, obejmujące:

  • czekoladę i wyroby czekoladowe,
  • dżem lub marmoladę,
  • nieczekoladowe słodycze i inne produkty cukrowe;

2. napoje bezalkoholowe;
3. chipsy ziemniaczane i przekąski na bazie ziemniaków, w tym produkty z ciasta.

Porozumienie zostało podpisane przez nadawców telewizyjnych: ITI Neovision S.A., Telewizję Polsat sp. z o.o., Telewizję Polską S.A., Telewizję Puls sp. z o. o., TVN S.A., VIMN Poland sp. z o. o., The Walt Disney Company Limited, ATM Grupa S.A., Music TV sp. z o. o., Lemon Records sp. z o. o., Stavka sp. z o. o., Superstacja sp. z o. o., TVS sp. z o.o., Telewizja Republika S.A.

Warto zauważyć, że spółka The Walt Disney Company Limited, będąca nadawcą trzech programów w języku polskim dla dzieci, przystąpiła do Porozumienia mimo, że jej programy nie mają polskiej koncesji.

KRRiT oraz Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy zatwierdziły Porozumienie oraz monitorują stopień realizacji przyjętych postanowień. Dokument obowiązuje od 1 stycznia 2015 r., a system samoregulacji został uznany za największe dokonanie roku 2015 przez Europejskie Stowarzyszenie Standardów Reklamowych EASA Alliance.

Pełna treść dokumentu do pobrania poniżej: