Reklama udowodniła skuteczność samoregulacji

Zdjęcie pochodzi z serwisu Freepik (freepik.com) w ramach darmowej licencji. Dialog przedsiębiorców z decydentami generalnie nie przynosi satysfakcjonujących efektów w zakresie tworzenia prawa. Obszar reklamy pokazuje, że współpraca jest możliwa, a samoregulacje działają. Każdego roku podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu przedstawiciele biznesu nawołują do lepszego dialogu między administracją publiczną a przedsiębiorcami. Na wszelkie konsultacje rzutują jednak rozmaite potrzeby polityczne. W efekcie dialog ma ograniczoną skuteczność, niezależnie od obsady politycznej. Pojawiają się przepisy uderzające w wydajność gospodarki czy realizację celów ekonomicznych państwa. Istnieją jednak przykłady, które dają nadzieję oraz wskazują możliwą formułę dialogu. Obszar reklamy jest szczególny ze względu na komponent kreatywności, wszechobecność przekazu jako nośnika treści oraz rolę w finansowania mediów. Ma istotny wpływ na to, jak postrzegamy rynek dóbr konsumpcyjnych oraz jakie postawy są promowane. Reklama stała się przestrzenią wzorcowego dialogu i samoregulacji w Polsce. Rada Reklamy, zrzeszająca wszystkie podmioty na rynku – nadawców, promujących, reklamodawców, utrzymuje najwyższe standardy samoregulacji, co rokrocznie jest doceniane na poziomie europejskim. Dzieje się tak dzięki otwartości i merytorycznemu podejściu partnerów po stronie publicznej, w szczególności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT). Samoregulacje, zwykle niedostrzegalne, mają kolosalny wpływ na to, jak wygląda reklama w Polsce a co za tym idzie dyskurs związany choćby z żywnością oraz reklamami skierowanymi do dzieci. Karta Ochrony Dzieci w Reklamie, przyjęta w 2019 r., rozwija regulacje ustawy o radiofonii i telewizji i ogranicza treści mogące wpływać negatywnie na rozwój dzieci. Przekazy reklamowe nie mogą zawierać m.in. treści lub scen podważających autorytet rodziców, opiekunów, dyskryminujących ze względu na status materialny czy zawierających podteksty seksualne. Karta określa również jak powinni być traktowani małoletni aktorzy w procesie produkcji reklam. Trzonem samoregulacji w sprawie standardów reklamy żywności skierowanych do dzieci, dotyczących artykułów spożywczych lub napojów zawierających składniki, których obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana, przyjętej w 2014 r. są Kryteria Żywieniowe opracowane przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców. Zawierają one wytyczne dla reklamodawców i nadawców. Samoregulacja ta jest częścią Kodeksu Etyki Reklamy, monitoruje ją KRRiT. Ostatni monitoring pokazał jej ponad 98 proc. skuteczność. Czytaj więcej: DGP Dziennik Gazeta Prawna