Reklamy wprowadzające w błąd – perspektywa prawna i etyczna

Do Komisji Etyki Reklamy bardzo często trafiają skargi konsumentów na przekazy reklamowe wprowadzające odbiorców w błąd. Mamy w tej sprawie stosowne zapisy w Kodeksie Etyki Reklamy, ale są to także kwestie regulowane przez prawo. Ich rozdzielenie nie jest łatwe. Dlatego 18 stycznia br. zorganizowaliśmy warsztaty poświęcone tym zagadnieniom.

Przeprowadził je dla nas mec. Piotr Zawadzki – radca prawny, rzecznik patentowy, Senior Associate w zespole prawa własności inte¬lektualnej i ochrony danych osobowych w polskim biurze Bird & Bird.

W trakcie spotkania powiązał on perspektywę ściśle prawniczą z analizą kilku spraw dotyczących wprowadzania w błąd, które trafiły do Komisji Etyki Reklamy ub. roku.

Przedmiotem wykładu połączonego z dyskusją były zwłaszcza takie zagadnienia:

  • Reklama wprowadzająca w błąd – formy zjawiskowe (reklama kłamliwa, oszukańcza, niepełna, oczywista i in.).
  • Ocena reklamy jako wprowadzającej w błąd – kryteria i modelowy odbiorca jako punkt odniesienia.
  • Dopuszczalna przesada w komunikacji marketingowej.
  • Reklama nie-reklama (kryptoreklama; materiały sponsorowane; ukryta autopromocja; angażowanie bloggerów, vloggerów, youtuberów, influencerów; lokowanie produktu lub tematu; prezentowanie produktu jako „gratis”, „darmowy”, „bezpłatny” i in.).
  • Wprowadzenie w błąd w reklamie porównawczej
  • Studium przypadków (omówienie wybranych orzeczeń KER).

Mec. Piotr Zawadzki uznał w podsumowaniu pozytywną rolę, jaką pełni Komisja Etyki Reklamy na polskim rynku reklamowym i w relacjach polskiego biznesu z konsumentami. Jednocześnie zaapelował, by uchwały KER zawierały dokładniejsze niż obecnie uzasadnienia decyzji KER w poszczególnych sprawach. Jego zdaniem miałoby to duży walor edukacyjny dla całego rynku.

Biuro Rady Reklamy