Relacja z konferencji prasowej “Karta Ochrony Dzieci w Reklamie”

Zarząd Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy z dumą informuję, że dobiegły końca dwuletnie prace Związku Stowarzyszenia Rady Reklamy nad Kartą Ochrony Dzieci w Reklamie.

Przyjęte jako załącznik do Kodeksu Etyki Reklamy zapisy Karty mają na celu wprowadzenie najwyższych standardów etycznych w reklamie skierowanej do dzieci oraz reklamie z udziałem dzieci.

To ważny moment w procesie wzmacniania zapisów samoregulacyjnych Kodeksu Etyki Reklamy dotyczących ochrony praw dziecka w komunikatach reklamowych.

Dnia 11 września 2019 roku odbyła się konferencja prasowa na temat Karty Ochrony dzieci w Reklamie, w której uczestniczyli Agnieszka Kępińska – Sadowska, Prezes Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, Witold Kołodziejski, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka.

Agnieszka Kępińska-Sadowska, prezes Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, podkreśliła podczas konferencji prasowej towarzyszącej prezentacji założeń Karty, że jest ona “wyjątkowym dokumentem również na skalę europejską ze względu na fakt, że adresuje i reguluje ochronę najmłodszych w duchu najnowszych wymagań i zaleceń prawnych Unii Europejskiej”. Chodzi przede wszystkim o kwestie samoregulacji – ma to być działanie rekomendowane dla całego rynku – zapisy Karty stanowią zalecenia, które powinny być przez wszystkich szanowane.

W pracach nad Kartą aktywnie uczestniczyła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Jej przewodniczący Witold Kołodziejski podkreślił, że zapisy Karty są “kamieniem milowym” i powinny stanowić przykład dla wszystkich branż. – Karta to kolejny po Samoregulacji Reklamy Żywności skierowanej do dzieci, ważny sygnał, że dobrowolne systemy samoregulacyjne mogą być skutecznym sposobem na zapewnienie najwyższych standardów etycznych przekazów reklamowych – powiedział Witold Kołodziejski.

Gościem specjalnym konferencji był Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka. Zaznaczył, że “reklama nie może naruszać praw dzieci – tych, które ją oglądają i tych, które w niej występują. Musimy chronić dzieci w każdej dziedzinie naszego życia; tu mówimy o konieczności obrony ich przed szkodliwym wpływem reklam”, przekonywał Rzecznik Praw Dziecka.