Schemat procesu rozpatrywania skarg wg Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dn. 19.01.2018