Skuteczniejsza samoregulacja reklam żywności skierowanych do dzieci

 INFORMACJA PRASOWA

 

Skuteczniejsza samoregulacja reklam żywności skierowanych do dzieci

W Polsce od 1 stycznia 2015 roku obowiązuje porozumienie nadawców telewizyjnych w zakresie emisji reklam artykułów spożywczych i napojów do dzieci poniżej 12 lat. Stanowi ono, że audycjom kierowanym do dzieci w wieku do 12 lat nie będą towarzyszyły reklamy artykułów spożywczych i napojów, które nie spełniają zaakceptowanych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, Kryteriów Żywieniowych, stanowiących załącznik 2a do Kodeksu Etyki Reklamy.

Porozumienie zostało podpisane przez wszystkich największych Nadawców audycji telewizyjnych – ITI Neovision, Telewizja Polsat, Telewizja Polska, Telewizja Puls, TVN, VIMN Poland oraz The Walt Disney Company Polska – którzy od stycznia 2015 roku wymagają od reklamodawców złożenia pisemnego oświadczenia o zgodności reklamowanego produktu lub wskazania sponsorskiego z „Kryteriami żywieniowymi”.

Porozumienie zostało oficjalnie zaakceptowane przez Krajową Radę Radiofonii
i Telewizji oraz Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy, które będą prowadzić aktywny monitoring realizacji porozumienia.

„Dzięki podjętym przez Nadawców i Reklamodawców działaniom samoregulacyjnym, przy współpracy merytorycznej z Instytutem Żywności i Żywienia oraz Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, udało się rozszerzyć system samoregulacji. Zapewnia on teraz pełną
i skuteczną ochronę najmłodszych konsumentów” – mówi Jacek Barankiewicz, Prezes Zarządu Rady Reklamy.

Wejście w życie porozumienia stanowi spełnienie wymogów Dyrektywy 2010/13/UE
z dnia 10 marca 2010 r., art. 9 pkt. 2,
która stwierdza, że …”Państwa członkowskie i Komisja zachęcają dostawców usług audiowizualnych do opracowania sposobów postępowania wobec niestosownych handlowych przekazów audiowizualnych towarzyszących audycjom dla dzieci lub będących elementem tych audycji i stanowiących reklamę artykułów żywnościowych lub napojów, które zawierają składniki odżywcze i substancje o działaniu odżywczym lub fizjologicznym, zwłaszcza takie jak tłuszcze, kwasy tłuszczowe trans, sól/sód i węglowodany, niezalecane w nadmiernych ilościach w codziennej diecie.”

Zgodnie z intencją Dyrektywy, wszelkie ustalenia dotyczące przekazów handlowych towarzyszących audycjom dla dzieci lub będących elementem tych audycji, powinny być tworzone w porozumieniu z dostawcami usług audiowizualnych, w ramach systemów samoregulacji, wspieranych przez legislację, czego przykładem jest polskie porozumienie Nadawców.

Polska jest pierwszym krajem Unii Europejskiej, w którym system samoregulacji
w dziedzinie reklamy został oparty na Kryteriach Żywieniowych, zaakceptowanych przez niezależną instytucję jaką jest Instytut Żywności i Żywienia. Kryteria uwzględniają wymagania diety polskich dzieci i są dostosowane do lokalnych potrzeb i uwarunkowań.

Porozumienie Nadawców stanowi wielki sukces i dowód na możliwość szerokiego stosowania mechanizmów samoregulacji w dziedzinie marketingu i reklamy, przez Nadawców i Reklamodawców. Wdrożona od 1 stycznia 2015 r. samoregulacja Nadawców stanowi wsparcie i uzupełnienie systemu samoregulacyjnego wprowadzonego w Polsce w 2010 roku przez Polską Federację Producentów Żywności, wpisanego do Kodeksu Etyki Reklamy.

Samoregulacja Reklamodawców funkcjonuje w ramach szerokiego porozumienia
21 największych firm branży spożywczej – EU Pledge (www.eu-pledge.eu). Zgodnie
z wynikami ostatniego monitoringu, EU Pledge jest przestrzegany w ponad 98 % przypadków wszystkich przekazów reklamowych skierowanych do dzieci.

Szacuje się, że przy wprowadzonej 1 stycznia 2015 roku samoregulacji Nadawców
w Polsce, obejmującej zapisami samoregulacyjnymi wszystkich reklamodawców żywności, ekspozycja dzieci do lat 12 na przekazy reklamowe niespełniające Kryteriów Żywieniowych powinna spaść praktycznie do zera.

Powyższe dane wskazują, że zastosowane zarówno przez Nadawców jak
i Reklamodawców rozwiązania samoregulacyjne przynoszą wymierne efekty zgodnie
z wytycznymi Dyrektywy 2010/13/UE.

O Radzie Reklamy:

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy odpowiada za samoregulację w dziedzinie reklamy. Działalność organizacji opiera się na Kodeksie Etyki Reklamy, który określa standardy komunikacji marketingowej. Członkami Rady Reklamy są organizacje branżowe skupiające reklamodawców, media i agencje reklamowe/domy mediowe. Rada Reklamy, podczas 9 lat działalności, rozpatrzyła ponad 14 tysięcy skarg złożonych przez konsumentów, przedsiębiorców, organy administracji publicznej oraz organizacje pozarządowe, prowadząc postępowanie w ponad 1200 sprawach dotyczących komunikacji marketingowej.