Stanowisko Komisji Etyki Rady Reklamy w przedmiocie „eko-nazewnictwa”