Uchwała Nr ZO/010/23u z dnia 1 lutego 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawach połączonych o sygn.: KER/161/22, KER 162/22, KER/163/22, KER/164/22, KER/165/22, KER/001/23, KER/002/23

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:   Donata Wolińska – przewodnicząca Paulina Zyśk-Lisica – członkini Jacek Pawlak – członek   na posiedzeniu w … Czytaj więcej