Uchwała Nr ZO/091/23o z dnia 8 listopada 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/130/23 KER/131/23 KER/132/23 KER/133/23 KER/134/23

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:   Sylwia Jedyńska – przewodnicząca Kamil Bolek – członek Dawid Kryszczyński – członek na posiedzeniu w dniu … Czytaj więcej