Uchwała Nr ZO/075/20u w sprawie Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. z dnia 18 listopada 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawach o sygn. akt: KER/169/20 i KER/170/20

Uchwała Nr ZO/075/20u z dnia 18 listopada 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawach o sygn. akt: KER/169/20 i KER/170/20   Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada … Czytaj więcej