Uchwała Nr ZO/096/23u z dnia 14 grudnia 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/193/23, KER/194/23, KER/195/23, KER/196/23, KER/201/23, KER/221/23, KER/231/23

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:   Sylwia Jedyńska – członkini Agnieszka Przewoźnik – członkini Olaf Krynicki – przewodniczący   na posiedzeniu w … Czytaj więcej