Uchwała Nr ZO/0086/20u w sprawie Cereal Partners Poland Toruń – Pacific Sp. z o.o. z dnia 30 grudnia 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawach o sygn. akt: KER/193/20, KER/197/20 i KER/199/20

Uchwała Nr ZO/0086/20u z dnia 30 grudnia 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawach o sygn. akt: KER/193/20, KER/197/20 i KER/199/20 Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada … Czytaj więcej